Ledningsförändring på Catena

Report this content

Catena utser Sofie Bennsten till vice VD och CFO. Sofie efterträder nuvarande vice VD och CFO Peter Andersson som meddelat att han, efter många framgångsrika år, önskar dra ner på sitt engagemang i nuvarande form. Peter kommer fortsatt att vara engagerad i Catena i en ny roll som Finanschef. I samband med förändringen utses även Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö, till vice VD i bolaget. Samtliga ledningsförändringar verkställs i månadsskiftet april/maj 2020.

2019-10-31 kl. 08:45

Sofie Bennsten kommer närmast från en roll som HR och koncerncontroller på Catena och har ingått i ledningsgruppen sedan 2014. Sofie, som tillsammans med Peter varit med i bolaget från start, har arbetat med fastigheter de senaste tjugo åren i olika funktioner och har bred erfarenhet av branschen, ledningsarbete och redovisning.

- Sofies förmåga att se helhetsperspektiv och åskådliggöra hur våra affärbeslut kan skapa värde på olika sätt är en stor tillgång i rollen som CFO, en befattning som Peter drivit framgångsrikt och där han haft stor betydelse för Catenas framgångar. Jag är mycket nöjd med denna lösning som gör det möjligt för Catena att bibehålla all den kompetens och erfarenhet som både Peter och Sofie besitter, säger Catenas VD Benny Thögersen.

Jörgen Eriksson, som varit anställd i Catena sedan augusti 2016, är Regionchef Malmö sedan december 2018 då han även blev en del av Catenas ledningsgrupp.

- Som vice VD och Regionchef kan Jörgen, med sin affärsmässighet, analytiska ådra och breda verksamhetsperspektiv ytterligare bidra till Catenas långsiktiga tillväxt, kommenterar vidare Catenas VD Benny Thögersen.

Catenas ledningsgrupp kommer när förändringarna verkställs i månadsskiftet april/maj 2020 därmed att vara oförändrad, men med ändrade roller: VD Benny Thögersen, vVD/CFO Sofie Bennsten, Finanschef Peter Andersson, Regionchef Stockholm Maths Carreman, Regionchef Göteborg/Jönköping Johan Franzén, Regionchef Helsingborg Göran Jönsson och vVD och Regionchef Malmö Jörgen Eriksson. Rekryteringen av en ny HR-ansvarig har inletts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                 
Tel. 0706-60 83 50                                                    
benny.thogersen@catenafastigheter.se               

Peter Andersson, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se 

Sofie Bennsten, HR och koncerncontroller
Tel. 0730-70 22 41
sofie.bennsten@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 918,3 Mkr per 30 september 2019.  Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media