Ny Regionchef på Catena

Report this content

För att säkerställa närheten till kunder och lokala aktörer är Catenas fastighetsrörelse organiserad i fem regioner. Nu utses Fredrik Renå till ny Regionchef Malmö.

2020-04-14 kl. 11:00  
Den 1 maj 2020 tillträder Fredrik Renå som ny Regionchef i Malmö. Fredrik är civilekonom med en gedigen fastighetsbakgrund, senast som Förvaltare på Catena i fyra år och innan dess från Tribona där han arbetade som Fastighetsekonom och Förvaltare under sex år.

- Med ett starkt fokus på plats- och projektutveckling och mycket goda relationer med näringsliv och lokalsamhälle kan Fredrik med sin kompetens fortsätta utveckla regionens framgångsrika arbete, säger Catenas VD Benny Thögersen.

Fredrik efterträder Jörgen Eriksson som går in i en ny roll som vVD/Affärs- och fastighetschef på Catena enligt tidigare pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0706-60 83 50                                                            
benny.thogersen@catenafastigheter.se
                                                                                                 

Malin Nissen, HR-chef                                                    
Tel. 076-13 55 813                                                            
malin.nissen@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 16 270,5 Mkr per 31 december 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media