Penser Access: Catena - Den viktigaste länken i kedjan fortsatt stark

Hyresintäkterna för kvartalet uppgick till 294 mkr. Detta motsvarar en ökning med 12% y/y. Ökningen går framför allt att härleda till förvärv och färdigställda projekt. Driftsöverskottet uppgick till 223 mkr vilket motsvarar en överskottsgrad om 76%. Bolaget ökar sitt förvaltningsresultat med nästan 15% y/y vilket går att härleda till sjunkande finansieringskostnader. Efter kvartalets utgång har ett nytt 15-årigt hyreskontrakt med postnord tecknats. Detta avtal omfattar en terminal om 18 300 kvm vid logistikposition Tostarp och kommer efter en investering om 250 mkr ha ett hyresvärde om 16 mkr. Sammanfattningsvis ser vi aktien vid P/EPRA-NAV ~1,45x som fullvärderad på kort sikt. Landbanken och exponeringen mot logistikfastigheter gör dock att vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/catena_20190429.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera