Valberedningens förslag till styrelse i Catena AB

Inför årsstämman i Catena AB (publ) den 25 april 2019 offentliggör bolagets valberedning sitt förslag gällande styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

2019-02-18 kl. 8.45 

Valberedningen föreslår:

  •  att antalet styrelseledamöter även fortsatt ska uppgå till sju
  •  omval av Henry Klotz, Katarina Wallin, Tomas Andersson, Ingela Bendrot och Hélène Briggert samt att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelsens ordförande
  •  nyval av Magnus Swärdh

Bo Forsén har undanbett sig omval.

Den för nyval föreslagna Magnus Swärdh, född 1968, är utbildad civilekonom och arbetar som CFO i Backahill AB. Han har en gedigen erfarenhet från styrelsearbete, idag är han styrelseordförande i Destination Bjäre AB och Lima Timmerhus samt styrelseledamot i Rögle BK och Foodhills Fastigheter AB.

Valberedningens övriga förslag till Catenas årsstämma 2019 den 25 april anges i kallelsen som offentliggörs 25 mars.

Valberedningen inför 2019 års stämma består av:

Anders Nelson, valberedningens ordförande, utsedd av Backahill Kil AB
Fredrik Widlund, utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)
Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande (SFU Sverige AB)
Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 

Tillsammans representerar valberedningen cirka 51 procent av rösterna i Catena per den 1 februari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Nelson, ordförande i   valberedningen
  Tel. 0704-31 05 45

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.