Valberedningens förslag till styrelse i Catena AB

Report this content

Inför årsstämman i Catena AB (publ) den 29 april 2021 offentliggör bolagets valberedning sitt förslag gällande styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

2021-03-11 kl.08:30  

Valberedningen föreslår:

  • att antalet styrelseledamöter även fortsatt ska uppgå till sju
  • omval av Magnus Swärdh, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Vesna Jovic och Caesar Åfors samt att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelsens ordförande
  • nyval av Lennart Mauritzson

Tomas Andersson har undanbett sig omval.

Den för nyval föreslagne Lennart Mauritzson, född 1967, är civilekonom och verkar som VD och koncernchef på Backahill AB, innan dess har han haft ledande positioner bland annat inom Thule Group AB, Beijer Electronics AB och Cardo AB.

Valberedningens övriga förslag till Catenas årsstämma den 29 april anges i kallelsen som offentliggörs 26 mars.

Valberedningen inför 2021 års stämma består av:

Anders Nelson, valberedningens ordförande, utsedd av Backahill Inter AB
Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 
Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande (SFU Sverige AB)
Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden

Tillsammans representerar valberedningen cirka 42 procent av rösterna i Catena per den 1 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Nelson, ordförande i valberedningen, Tel. 0704-31 05 45

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Taggar: