Årets Läsombud finns i Piteå

För andra året delar Centrum för lättläst ut ett pris på 10 000 kronor till Årets Läsombud. Vi har fått in nomineringar från hela landet. I den hårda konkurrensen delas priset i år mellan Barbro Granberg och Helena Oskarsson – båda verksamma i Piteå.

Läsombud är personal inom LSS-omsorg och äldreomsorg. Läsombudsverksamhet har funnits i drygt 20 år och startade som ett projekt hos Centrum för lättläst. Det finns cirka 7 000 utbildade läsombud och högläsare i hela landet. Centrum för lättläst gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Barbro Granberg är läsombud på dagverksamheten Oasen i Piteå. Hon läser för brukare i alla åldrar. På Oasen finns också många brukare som kan läsa själva. De får uppmuntran av Barbro att läsa för sina kamrater.

Helena Oskarsson är läsombud på Korallens Korttids och Fritids i Piteå. Hon läser regelbundet för en ungdomsgrupp där. Tack vare Helena är läsning nu en aktivitet som man kan välja varje dag på Korallen.

- Förra året firade Läsombudsverksamheten 20 år och då delade vi ut priset för första gången, säger Ann Katrin Agebäck, direktör på Centrum för lättläst. Det känns verkligen viktigt att uppmuntra de här personerna som ser till att alla får tillgång till litteratur, även de som inte kan läsa själva.

Bägge vinnarna har läst i många år – alltid med lika stor entusiasm. De har gjort läsestunderna till en mycket uppskattad aktivitet.

Högläsning höjer livskvaliteten för människor med funktionsnedsättning. Att inte kunna läsa innebär inte att behovet av litteratur och nyheter saknas – tvärtom.

Läsning vidgar världen och det är en demokratisk rättighet att få ta del av litteratur och nyheter.

Alla Läsombud har gått en kortare utbildning och blivit ansvariga för att ordna högläsning som en del i sitt arbete. Det finns också många frivilliga och anhöriga som regelbundet läser högt på boenden och dagverksamheter.

Vänd dig till Centrum för lättläst om du vill ha kontakt med någon av vinnarna eller om du vill veta mer om Läsombuds-verksamheten:

Maud Husberg, tel 08-720 99 81, maud.husberg@lattlast.se
Ann Katrin Agebäck, tel 720 71 87, 070 – 657 12 98, ak.ageback@lattlast.se
AnnMarie Lindman, tel 08-720 71 95, annmarie.lindman@lattlast.se

Mer information finns även på www.lattlast.se/lasombud

Taggar:

Dokument & länkar