Dela

Citat

Vi är förstås väldigt glada över att vara Bästa lättlästa bibliotek 2014. Vår verksamhet har ett inkluderande förhållningssätt som vi är stolta över och som vi ska fortsätta ha, oavsett om det gäller funktionsnedsättning, språkutveckling eller att tillgängliggöra bibliotekets utbud. Vi har fokus på alla och arbetar ständigt med nya metoder och arbetssätt för att verkligen välkomna alla.
Anette Hagberg, bibliotekschef på Halmstads stadsbibliotek.
Det är en demokratifråga att även de svagaste läsargrupperna ska få tillgång till litteratur och nyheter, och där har både folk- och skolbiblioteken en mycket viktig roll. Det blir allt starkare kandidater som nomineras till priset, och det är förstås positivt att fler och fler bibliotek arbetar aktivt med lättläst material.
Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst.
Fantastiskt att vara finalist, men det viktiga är alla politiker som stannat i vår utställning i Almedalen och verkligen förstått att något behöver göras.
Kjell Stjernholm från Studieförbundet Vuxenskolan.
– Grupper som röstar i lägre utsträckning sammanfaller med grupper som uppvisar sämre resultat vad gäller läsförmåga. Det är ett demokratiskt problem. Målet med Rösta på oss! är att ge alla väljare en möjlighet att bli delaktiga i det politiska samtalet och i den svenska demokratin.
Ulla Bohman, chef på Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst och ansvarig för projektet Rösta på oss!.
Ofta får vi från biblioteket höra att det inte finns några böcker som intresserar killar, säger Nina Frid, utvecklingsledare Bibliotek Huddinge. Därför vill vi, som en del i projektet, ge killarna chansen att berätta vilken slags bok de önskar sig – och så tar vi helt enkelt fram den i samarbete med LL-förlaget vid Centrum för lättläst.
Nina Frid, utvecklingsledare Bibliotek Huddinge
Det är på tiden att diskrimineringslagen även ska gälla personer med funktionsnedsättning. Men det är viktigt att lagen inte bara berör den fysiska tillgängligheten som transporter och miljö, utan att även information omfattas av tillgänglighetsbegreppet.
Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst
Det är andra året vi är nominerade, så vi är förstås glada att vi år är ett av de bibliotek som utses till Bästa lättlästa bibliotek 2013, säger Sara Gagge, bibliotekarie på Polhemsskolan i Gävle. Vi kommer att fortsätta att utveckla biblioteket kring de lättlästa böckerna och att anpassa vårt utbud efter elevernas behov. Det finns en stor efterfrågan bland våra elever på lättförståeliga texter.
Sara Gagge, bibliotekarie på Polhemsskolan
Det känns otroligt roligt att få utmärkelsen Bästa lättlästa bibliotek, tycker bibliotekarie Annelie Hermansson på Värnamo stadsbibliotek. Det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, och det sporrar väldigt mycket till att fortsätta utveckla vårt arbete med och kring lättlästa medier. Vår stora tillgång är att vi har kompetent och engagerad personal, fortsätter Annelie, plus ett gott samarbete både med andra kommunala förvaltningar och med externa aktörer.
Annelie Hermansson, bibliotekarie på Värnamo stadsbibliotek
Det är en demokratifråga att även de svagaste läsargrupperna ska få tillgång till litteratur och nyheter, och där har både folk- och skolbiblioteken en mycket viktig roll, säger Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst. Särskilt idag när elever med funktionsnedsätt-ningar eller som har läshinder av andra orsaker oftast går i så kallat vanliga klasser.
Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst
Frågan om sjunkande läsförståelse är en alltför allvarlig demokratifråga för att inte kräva nya ekonomiska insatser. Demokratiaspekten i de läsfrämjande insatserna borde framgå tydligare och inte avgränsas till en kultursatsning utan även beröra departement och myndigheter med ansvar för utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor. Läskunnighet och läsförståelse är en bred samhällsfråga som i grunden berör fundamenten för ett demokratiskt samhälle - att alla ska ges möjlighet till delaktighet.
Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst
Boken är som ett smörgåsbord. En enda av bokens sidor kan ge upphov till ett oändligt antal samtal och återblickar på livet.
Gun Aremyr, arbetar med föreläsningar och handledning på demensområdet
I våra väntrum vill vi ha aktuellt material. När det kommer nyheter känner man att informationen är aktuell. Dessutom ser vi det som viktigt att tidningen kan läsas av alla som besöker våra vårdcentraler.
Gunnel Hedlund, som är chefssekreterare för den landstingsdrivna primärvården i Västmanland.
Syftet med Det Lätta Priset är att lyfta fram personer som medvetet arbetar för att alla grupper i samhället ska förstå. För att en demokrati ska fungera behöver alla kunna ta del av information, nyheter, litteratur och samhällsfrågor.
Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst
Vi är mycket stolta och glada över att ha utsetts till Bästa lättlästa bibliotek 2012. Det är roligt att Centrum för lättläst har satt värde på att vi i Mjölby under lång tid har arbetat med lättlästa böcker, och inte minst samarbetet kring läsombudsverksamheten som i år firar 10-årsjubileum. Vi kommer att fortsätta att utveckla vår verksamhet kring de lättlästa böckerna, och priset blir naturligtvis en extra inspiration till detta!
Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef i Mjölby kommun
Det är en demokratifråga att även de svagaste läsargrupperna ska få tillgång till litteratur och nyheter, och där har biblioteken en mycket viktig roll. Extra roligt är att det just i år är 25 år sedan Centrum för lättläst startade upp läsombudsverksamheten i samarbete med biblioteken i landet.
Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst
– Att den som har tillgång till språket har större förutsättningar att utöva makt är ingen nyhet, säger Bror Tronbacke, direktör på Centrum för lättläst. Men vad det innebär och vilka konsekvenser det får för demokratin diskuteras sällan. Vi vill belysa frågan från olika håll med hjälp av skribenter med skilda bakgrunder.
Bror Tronbacke, direktör Centrum för lättläst
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp