Debattartikel i SvD: Myndigheter ger inte lättläst informationÅr 2010 ska Sverige vara tillgängligt för alla. Trots att det finns tydliga riksdagsbeslut och regeringsdirektiv om hur detta ska gå till, verkar många myndigheter strunta i att genomföra vad som är nödvändigt, skriver Bror Tronbacke på SvD Brännpunkt den 5 maj. Centrum för lättläst har undersökt hur myndigheterna lever upp till målet om lättläst information på webbplatsen och resultatet är oroväckande. Mindre än hälften av de svenska myndigheterna informerar på lättläst svenska.

De flesta är överens om att läskunnighet är en förutsättning för att en demokrati ska fungera. - Men i Sverige räcker det inte att bara vara läskunnig. Du måste faktiskt ha en god läsförmåga för att kunna vara en delaktig samhällsmedborgare, hävdar Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst. Centrum för Lättläst gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Nästan alla jobb kräver att du kan hantera skriven information och många gånger förväntas du söka den själv via en dator. Som medborgare är du beroende av att kunna ta del av information från offentliga institutioner, medier och företag. Därför är lättläst är en demokratifråga.

Riksdagen beslutade år 2000, att Sverige ska vara tillgängligt för alla 2010. Det finns en handlingsplan för handikappolitiken "Från patient till medborgare" som beskriver hur detta ska gå till. Bland annat pekar den ut riktlinjerna för myndigheternas tillgänglighet och slår fast att deras information också ska finnas på lättläst svenska. En relativt enkel åtgärd som har stor betydelse för en fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning som har svårt att ta till sig skriftlig information.

Det är därför ytterst oroväckande och allvarligt att mindre än hälften (133 stycken) av de undersökta 320 myndigheterna har lättläst information på sina webbplatser som enkelt går att hitta från webbplatsens förstasida. Samtidigt som riksdagen slog fast målet om ett tillgängligt Sverige 2010, utsågs 14 sektorsmyndigheter till att ha ett särskilt ansvar för att driva på genomförandet av handlingsplanen. Av dessa 14 sektorsmyndigheter är det endast åtta som har lättläst information via en lättläst länk från webbplatsens förstasida.

I dagarna skulle en konferens om tillgänglig information ha ägt rum. Konferensen riktade sig speciellt till personer inom kommun och landsting, och skulle ha genomförts på initiativ av Centrum för lättläst. Men konferensen är inställd på grund av för få anmälda. Detta är bekymmersamt eftersom behovet av kunskap och handlingskraft är så stort. Till exempel är det bara 26 av landets 290 kommuner som erbjuder lättläst information via webbplatsens förstasida, enligt den kartläggning Centrum för lättläst genomförde i höstas.

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Centrum för Lättläst gör nyheter, böcker och information för människor som har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Läs hela debattartikeln på www.lattlast.se eller kontakta: Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst, tel 070-220 23 85 Ulla Bohman, chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst, tel 070-755 61 14 Camilla Batal, marknadschef och pressansvarig på Centrum för lättläst, tel 070-384 92 88