Om oss

Med Chalmers Rendezvous Avancez är ambitionen att fånga upp centrala frågor, utmaningar och idéer för att möta viktiga samhällsutmaningar inom hållbar utveckling. Rendezvous Avancez riktar sig till samtliga aktörer i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Intresserade och engagerade företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer är välkomna att ta del av kunskap som utvecklas vid Chalmers och att själva bidra till ett hållbart samhällsbyggande.