Chalmers mötesdag med industrin kring tema Vatten närmar sig

Under nästan fyra månader har företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer haft möjlighet att skicka frågor på temat Vatten till Chalmers nya möteskoncept Rendezvous Avancez och nu närmar sig den 31 augusti, som är sista inlämningsdagen. Antalet inskickade frågor har redan överträffat förväntningarna och ett brett spektra av ämnen, med koppling till vatten, finns representerade. Nu pågår en intensiv dialog med ett fyrtiotal av Chalmers forskare för att matcha frågorna och skapa en bra grund för näringslivet och offentlig sektor att möta akademin. Mötesdagen, Rendezvous Avancez, äger rum i Chalmersska Huset den 8 oktober.

Tanken med konceptet Rendezvous Avancez är att nya typer av möten mellan forskare och samhället ska kunna inledas där gemensam utveckling är i fokus, i enlighet med Chalmers motto Avancez. Utifrån årets tema: Vatten – Resurs, bristvara eller hot? har en lång rad intressanta frågeställningar kommit in; bl a problemformuleringar kring förhöjda vattennivåer, hur borrhål i lera ska förslutas, rening och analys av dagvatten, avloppsvatten och dricksvatten samt frågor kring hur samhället och dess aktörer på bästa sätt ska hantera frågan kring åldrande ledningsnät.

Just nu pågår matchningen av ställda frågor med ett fyrtiotal intresserade forskare kopplade till Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad, för att hitta bästa möjliga förutsättningar för årets möte, den 8 oktober. Då samlas frågeställare och forskare i de anrika lokalerna i Chalmersska Huset för att öppet eller ostört kunna diskutera hur en fråga kan lösas alternativt hitta former för att gemensamt gå vidare i problemlösningen.

Utvecklingsarbetet av Rendezvous Avancez har letts av projektledare Karin Färnevik. Hon är i dagsläget väldigt nöjd med antalet frågor som inkommit. ”Det finns en god variation bland frågorna och flertalet innehåller en komplexitet som gör att en och samma fråga kan involvera flera olika ämnesområden och institutioner på Chalmers,” säger Karin Färnevik.

Det har även varit ett stort intresse bland forskarna för möteskonceptet och de inkomna frågeställningarna. När datumet för sista inlämningsdag av frågeställning närmar sig, finns det dock några ämnen som Karin Färnevik ändå saknar. ”Frågor kring ekosystemtjänster, stadsplanering och gestaltning, byggnadsfysik och byggnadsmaterial, skred eller problematik kring snöröjning är några områden där Chalmers ligger i framkant forskningsmässigt och där vi gärna skulle vilja se fler frågor under årets Rendezvous.”

Temat för årets Rendezvous är Vatten – resurs, bristvara eller hot? Fram till den 31 augusti välkomnas representanter för företag, myndighet eller organisation att ställa sin fråga till forskarteamen. För mer information och för att ställa en fråga gå till www.ra-vatten.se .

Rendezvous Avancez betyder, fritt översatt från franska, ”träffas och utvecklas”.

Rendezvous [raŋdevo’] återfinns i Svenska Akademins ordlista och betyder ”avtalat möte”.

Avancez [avɑ
̃se] betyder ”avancera” och anspelar på William Chalmers motto som också återfinns i Chalmers tekniska högskolas logotyp.

För mer information, v.v. kontakta:

Karin Färnevik
Projektledare 
Tel: +46 705 21 13 66 
karin.farnevik@chalmers.se     
Björn Westling
Kontaktperson för näringsliv
Tel: +46 708 75 48 63   
bjorn.westling@johannebergsciencepark.com     
Stefan Forsaeus Nilsson
Kontaktperson för forskare
Tel: +46 31 772 2553
stefan.nilsson@chalmers.se

Med Chalmers Rendezvous Avancez är ambitionen att fånga upp centrala frågor, utmaningar och idéer för att möta viktiga samhällsutmaningar inom hållbar utveckling. Rendezvous Avancez riktar sig, i årets genomförande, till samtliga aktörer i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Intresserade och engagerade företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer är välkomna att ta del av kunskap som utvecklas vid Chalmers och att själva bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

http://www.ra-vatten.se/
          https://twitter.com/RAvancez

Taggar:

Om oss

Med Chalmers Rendezvous Avancez är ambitionen att fånga upp centrala frågor, utmaningar och idéer för att möta viktiga samhällsutmaningar inom hållbar utveckling. Rendezvous Avancez riktar sig till samtliga aktörer i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Intresserade och engagerade företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer är välkomna att ta del av kunskap som utvecklas vid Chalmers och att själva bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Under nästan fyra månader har företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer haft möjlighet att skicka frågor på temat Vatten till Chalmers nya möteskoncept Rendezvous Avancez och nu närmar sig den 31 augusti, som är sista inlämningsdagen. Antalet inskickade frågor har redan överträffat förväntningarna och ett brett spektra av ämnen, med koppling till vatten, finns representerade. Nu pågår en intensiv dialog med ett fyrtiotal av Chalmers forskare för att matcha frågorna och skapa en bra grund för näringslivet och offentlig sektor att möta akademin. Mötesdagen, Rendezvous Avancez, äger rum i Chalmersska Huset den 8 oktober.
Twittra det här

Citat

Det finns en god variation bland frågorna och flertalet innehåller en komplexitet som gör att en och samma fråga kan involvera flera olika ämnesområden och institutioner på Chalmers
Karin Färnevik, projektledare
Frågor kring ekosystemtjänster, stadsplanering och gestaltning, byggnadsfysik och byggnadsmaterial, skred eller problematik kring snöröjning är några områden där Chalmers ligger i framkant forskningsmässigt och där vi gärna skulle vilja se fler frågor under årets Rendezvous.
Karin Färnevik, projektledare