APEX erhåller licenser och planerar lansering av clearinglösning baserad på Cinnobers teknologi

Report this content

Asia Pacific Exchange Pte (APEX) har erhållit slutgiltigt godkännande från singaporianska myndigheter för att driva derivatbörs och agera clearinghus. Lansering planeras till andra kvartalet 2018 och innebär även driftsättande av en sofistikerad lösning för realtidsclearing levererad av Cinnober. 

Under det andra kvartalet 2018 planerar APEX att lansera sig som Singapores tredje derivatbörs efter Singapore Exchange Ltd och Intercontinental Exchange. Avtalet med Cinnober offentliggjordes i februari 2017 utan att nämna kundens namn och täcker ett långsiktigt samarbete kring leverans av en lösning baserad det svenska bolagets TRADExpress RealTime Clearing. Samarbetet, som redan under 2017 genererade intäkter, bedöms vara en medelstor affär för Cinnober.

"APEX vision är att etablera sig som en marknadsplats som kommer att vara det asiatiska centret och ett benchmark för globala marknadsaktörer", säger Eugene Zhu Yuchen, grundare och vd. "Singapore är en idealisk knutpunkt för derivathandel och en viktig och strategisk partner till Kina. Vi har förberett oss väl, och efter att ha mottagit slutgiltiga godkännanden ser vi nu fram emot den kommande lanseringen. Genom vårt täta samarbete med vår strategiska partner Cinnober kommer APEX kunna erbjuda en första klassens post-trade lösning för vår derivatmarknad”.

APEX, som stöds av kinesiska investerare, är planerad att öppna under andra kvartalet 2018 med palmoljeterminer noterade i USD som första kontrakt. Börsen avser att framöver erbjuda terminer och optioner som omfattar både råvaror och finansiella derivatprodukter, inklusive jordbruksprodukter, energi, petrokemi, metaller, räntor och aktieindex.

"Vi har arbetat i nära samarbete med APEX under det gångna året och delar visionen att bygga en ny och effektiv derivatmarknad i regionen", säger Veronica Augustsson, vd för Cinnober. "Genom vår beprövade erfarenhet och djupa kunskap om realtidsteknologi kommer APEX att ha ett av de bästa post-trade lösningar som finns tillgängliga vid lanseringen senare i andra kvartalet 2018".
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Backlund
Head of Corporate Communications
Cinnober
Tel. +46-73 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com 


Om Cinnober
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. 

Cinnober breddar nu sin målgrupp genom att etablera dotterbolag med specialiserade, mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. I dagsläget har tre dotterbolag etablerats med fokusområdena rapportering, client clearing och marknadsövervakning. För ytterligare information, se www.cinnober.com.

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. I enlighet med bolagets löpande finansiella rapportering och i syfte att underlätta för marknaden att bedöma värdet av de affärer som Cinnober vinner inom sin traditionella kärnverksamhet har följande definitioner fastställts: En stor affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms överstiga 100 miljoner kronor. En mindre affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms understiga 30 miljoner kronor. En medelstor affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms ligga mellan en mindre och en större affär. I skrivande stund bedöms det ovan berörda kontraktet vara en medelstor affär för Cinnober.


Om APEX
Asia Pacific Exchange Pte. Ltd. (APEX) är en derivatbörs i Singapore. APEX listar råvaruderivat och finansiella derivat som handlas av globala marknadsaktörer och listar för närvarande ett terminsavtal i USD gällande fysisk leverans av palmolja som sitt första kontrakt.

Utifrån en global efterfrågan gällande produkter nära relaterade till den kinesiska ekonomin, har APEX målsättningen att tillhandahålla en robust plattform för internationella marknadsaktörer. Plattformen syftar även till att erbjuda en effektiv riskhantering till de kinesiska och internationella marknadsaktörerna. APEXs clearinghus, APEX Clear, erbjuder innovativa clearing- och avvecklingstjänster täckandes samtliga tillgångsklasser och för alla sina börshandlade derivat. 

Taggar:

Dokument & länkar