Dela

Länkar

Citat

Cinnober befinner sig i en expansiv fas där vi fortlöpande skördar framgångar inom vårt traditionella segment börser och clearinghus. Under 2016 har vi expanderat och rekryterat kontinuerligt för att möta en växande efterfrågan. Samtidigt investerar vi för framtida tillväxt via breddade målgrupper, främst genom rapporteringstjänster samt clearing- och risklösningar riktade till internationella banker och mäklarhus.
Veronica Augustsson
Sammanfattningsvis befinner sig Cinnoberkoncernen i en expansionsfas. Vi investerar i de nya affärsområdena client clearing och rapporteringstjänster, samtidigt som vi växer inom vårt traditionella segment bestående av börser och clearinghus. Årets tredje kvartal kan summeras med en klart förbättrad lönsamhet och ett rörelseresultat på 7,8 MSEK. Jag ser framtiden an med stor tillförsikt och optimism - en framtid där vi bygger en allt bredare och starkare produktportfölj inom fintech.
Veronica Augustsson
Cinnober befinner sig i en expansionsfas. Vi växer och har tagit in stora projekt, vilket under perioden påverkat lönsamheten negativt. Samtidigt satsar vi på att bredda produktportföljen och utöka marknaden genom investeringar i realtidsclearing, client clearing och rapporteringstjänsten för OTC-affärer. Att verksamheten nu vilar på fyra ben, samtliga med stor potential, gör att vi ser fortsatt ljust på framtiden.
Veronica Augustsson
Vi uppfann realtidsclearing och har under de senaste fem åren varit den totalt dominerande leverantören till världens största börser och clearinghus. Genom detta samarbete kommer vi ytterligare stärka vårt varumärke och bredda vår kundbas till att även omfatta så kallad CSD-teknologi. Finansmarknaden har sitt eget ekosystem och det är nu ett naturligt steg för oss att inkludera värdepapperscentraler till vår målgrupp. Teknologin de använder idag i branschen är hopplöst föråldrad. Vi har redan gjort resan i den globala clearingindustrin och ser nu fram emot att även här komma in med revolutionerande lösningar utvecklade i Stockholm och Umeå.
Veronica Augustsson
Vi är givetvis stolta över ännu ett nytt och inspirerande kundsamarbete, som i detta fall utgör en grundsten i kundens ambitiösa projekt att modernisera den japanska marknaden. Satsningen på en allt bättre, säkrare och effektivare japansk marknad, genom ny spjutspetsteknologi, kommer att ge JPX en solid och global konkurrensfördel.
Veronica Augustsson, Cinnobers vd
Att införa realtidsclearing för derivathandeln, tillsammans med en allt mer sofistikerad riskhantering, är viktiga milstolpar när vi nu inför nästa generations tekniklösningar på den japanska marknaden. I och med detta tar vi vårt tjänsteerbjudande till nästa nivå och stärker vår position på en global och mycket konkurrenskraftig internationell finansmarknad.
Hiroyuki Shibuya, CIO på JPX
Världens främsta marknadsplatser har i allt högre utsträckning börjat inse vikten av att investera i toppmodern clearingteknologi och där har vi en unik position som den enda egentliga leverantören inom realtidsclearing.
Veronica Augustsson, VD på Cinnober
Ett projekt av den här storleksordningen kräver en partner med gedigen branscherfarenhet. Den nya lösningen ger oss på ASX en bättre flexibilitet och kommer även bidra till en snabbare implementering av nya funktioner och tjänster. Vi ser nu fram emot att bygga ett mycket gott samarbete och partnerskap med Cinnober.
Tim Thurman, CIO på ASX
Vår bransch måste som helhet börja stå upp mot helt nya krav gällande såväl prestanda och driftsäkerhet som funktionalitet för att hantera clearing och riskhantering i realtid. Med sin teknologi och sitt kunnande gör Cinnober det möjligt för oss att leverera en helt ny nivå av clearingtjänster.
LME Clears vd Trevor Spanner
In today’s clearing environment, regulatory, market and client demands emphasize the need for high-performance systems, in terms of resilience, processing ability and the move to real-time risk management, and our partnership with Cinnober has enabled us to deliver this capability.
Trevor Spanner, LME Clear Chief Executive
Det händer mycket på Cinnober just nu och flytten ger oss en helt annan frihet att växa, motivera våra talanger samt att jobba på ett modernt och agilt sätt.
Jonas Engman, vd för Cinnobers umeåkontor
Nya marknadskrav på clearing liksom det föränderliga regulatoriska landskapet leder till nya och betydande tekniska utmaningar för börser över hela världen.
Riaan van Wamelen, CIO på JSE
JSE ställer stora krav på modern teknologi. Dels är man i sig en stor och väl ansedd nationell börs med stort inflytande i regionen. Och dels anses Sydafrika vara något av ett föregångsland när det handlar om effektiv reglering av finansmarknaden.
Veronica Augustsson, VD på Cinnober
Kombinationen av teknisk och finansiell utbildning är svårslagen.
Rasmus Leijon, cinCube-trainee
Läget är perfekt, det nya moderna kontoret kommer att motsvara våra önskemål om funktionalitet och en mångfacetterad miljö.
Jonas Engman, vd för Cinnober North
Flytten är en del av Cinnobers offensiva satsning, där vi bland annat prioriterar ett strategiskt läge och en inspirerande arbetsmiljö.
Veronica Augustsson, VD för Cinnober Financial Technology
Det är en stor och oerhört spännande utmaning att ta över stafettpinnen. Både när det gäller verksamheten och vårt mål att agera katalysator för uppbyggandet av ett finansiellt IT-kluster i regionen.
Jonas Engman, VD på Cinnober North
Det är viktigt att attrahera och behålla talanger och därför känns det extra roligt att Jonas, som kan verksamheten utan och innan, nu vill satsa på att avancera inom bolaget. Genom detta skapar vi också än bättre förutsättningar att driva angelägna satsningar som klusterbyggande och vårt nya traineeprogram.
Veronica Augustsson, VD på Cinnober
För mig är det en fantastisk möjlighet att få vidareutbilda mig på ett företag som Cinnober.
Robin Norberg, trainee
Min ambition är att trainee-programmet ska bli det bästa i vår bransch och det känns väldigt inspirerande att vi nu inleder med en så kvalificerad grupp.
Veronica Augustsson, VD på Cinnober
Nu har vi vaskat fram flera guldkorn och känner oss lika förväntansfulla som våra trainees på den nystartade utbildningen. Eftersom vi planerar två antagningar per år, öppnar vi nästa ansökningsperiod redan i oktober, med kursstart i januari.
Christina Jacobsson, HR-chef på Cinnober
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp