Cinnober satsar offensivt med ny ledning för Umeå-kontoret

Cinnober, global leverantör av finansiell teknologi, fortsätter att expandera i Västerbotten. Idag tillträder Jonas Engman, 35 år, som ny vd för Cinnober North i Umeå. Ledningsskiftet är en del av bolagets långsiktiga strategi och innebär att Nils-Robert Persson, som hittills haft huvudansvaret för etableringen i Umeå, nu kan koncentrera sig på sin ordinarie roll som styrelseordförande.

— Det är en stor och oerhört spännande utmaning att ta över stafettpinnen, kommenterar Jonas Engman den nya vd-utnämningen. Både när det gäller verksamheten och vårt mål att agera katalysator för uppbyggandet av ett finansiellt IT-kluster i regionen. Jag har arbetat här som utvecklare i fem år och känner både bolaget och branschen väl — något jag kommer att ha stor nytta av framöver.

Umeå-kontoret sysselsätter idag ett 50-tal medarbetare. Aggressiv tillväxt är en uttalad målsättning för bolaget och därmed även en starkt expanderad personalstyrka de närmaste åren.

— Jag ser stor potential för såväl vår egen verksamhet som den regionala utvecklingen i Umeå, säger Veronica Augustsson, vd för Cinnober Financial Technology. Det är viktigt att attrahera och behålla talanger och därför känns det extra roligt att Jonas, som kan verksamheten utan och innan, nu vill satsa på att avancera inom bolaget. Genom detta skapar vi också än bättre förutsättningar att driva angelägna satsningar som klusterbyggande och vårt nya traineeprogram.

Cinnober har under året gått i bräschen som initiativtagare för skapande av ett finansiellt IT-kluster i regionen och löpande diskussioner förs med representanter för näringsliv, kommun och högskola. Bolagets ettåriga traineeutbildning, cinCube, är en del av den offensiva satsningen och den första kullen har nyligen påbörjat programmet i Umeå.

Moderbolaget Cinnober Financial Technology grundades 1998 och har idag närmare 200 anställda vid huvudkontoret i Stockholm. Våren 2012 förvärvade Cinnober den japanska investmentbanken Nomuras utvecklingsbolag i Umeå och bildade Cinnober North. Hela personalstyrkan om dryga 30-talet teknikspecialister följde med vid övergången och verksamheten har därefter kontinuerligt fortsatt att expandera.

Förvärvet av Umeå-kontoret har bland annat inneburit en förbättrad utvecklingskapacitet för Cinnober som helhet, samt förstärkt kompetensen inom lösningar riktade till investmentbanker och mäklarfirmor. Affären är även en naturlig utveckling i bolagets tillväxtstrategi, som syftar till att öka försäljningen med en breddad produktportfölj.

Cinnober är idag världsledande som leverantör av finansiell teknologi till marknadsplatser och clearingoperatörer. Kundlistan består av stora globala aktörer med extrema krav på tillförlitlighet och prestanda, däribland BM&FBOVESPA, Deutsche Börse, Dubai Gold & Commodities Exchange, London Metal Exchange, LME Clear, MarkitSERV och Stock Exchange of Thailand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Backlund
Kommunikationschef
Cinnober Financial Technology
Tel. +46-(0)73 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com

Om Cinnober Financial Technology AB
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som BM&FBOVESPA, Deutsche Börse, Dubai Gold & Commodities Exchange, Eurex, London Metal Exchange, LME Clear, Markit BOAT, MarkitSERV, NYSE Liffe, SEB och Stock Exchange of Thailand.
För mer information www.cinnober.com

Taggar:

Snabbfakta

Cinnober, global leverantör av finansiell teknologi, fortsätter att expandera i Västerbotten. Idag tillträder Jonas Engman, 35 år, som ny vd för Cinnober North i Umeå.
Twittra det här

Citat

Det är en stor och oerhört spännande utmaning att ta över stafettpinnen. Både när det gäller verksamheten och vårt mål att agera katalysator för uppbyggandet av ett finansiellt IT-kluster i regionen.
Jonas Engman, VD på Cinnober North
Det är viktigt att attrahera och behålla talanger och därför känns det extra roligt att Jonas, som kan verksamheten utan och innan, nu vill satsa på att avancera inom bolaget. Genom detta skapar vi också än bättre förutsättningar att driva angelägna satsningar som klusterbyggande och vårt nya traineeprogram.
Veronica Augustsson, VD på Cinnober