Ny prestigeaffär för Cinnober när japanska börsen förstärker riskhanteringen

Cinnober, den svenska leverantören av börsteknologi, utökar kundsamarbetet med Japan Exchange Group (JPX) till att omfatta även risk management. Utöver den japanska börsjättens tidigare beställning av ett stort clearingsystem för derivathandeln, ska Cinnober även leverera en lösning för avancerad riskberäkning och riskhantering gällande samtliga handlade instrument på den japanska marknaden.

Den nya kundanpassade lösningen kommer omfatta tillgångsklasser såsom aktier, företagsobligationer, terminer, optioner, CDS:er, ränteswappar samt japanska statsobligationer. Utvecklingsarbetet, som sker mestadels i Stockholm och Umeå, kommer förse JPX med ny och allt viktigare funktionalitet att hantera risker som spänner över många olika tillgångsslag. Detta genom att bland annat erbjuda verktyg för stresstesting, backtesting och avancerade riskberäkningar, baserade på Value at Risk (VaR).

Att införa realtidsclearing för derivathandeln, tillsammans med en allt mer sofistikerad riskhantering, är viktiga milstolpar när vi nu inför nästa generations tekniklösningar på den japanska marknaden, säger Hiroyuki Shibuya, CIO på JPX. I och med detta tar vi vårt tjänsteerbjudande till nästa nivå och stärker vår position på en global och mycket konkurrenskraftig internationell finansmarknad.

Som dominerande aktör inom realtidsclearing, har Cinnober lång och bred erfarenhet av att leverera systemlösningar till framstående börser och clearinghus, däribland brasilianska BM&FBOVESPA, brittiska LME Clear samt sydafrikanska JSE.

Vi är givetvis stolta över ännu ett nytt och inspirerande kundsamarbete, som i detta fall utgör en grundsten i kundens ambitiösa projekt att modernisera den japanska marknaden, säger Cinnobers vd Veronica Augustsson. Satsningen på en allt bättre, säkrare och effektivare japansk marknad, genom ny spjutspetsteknologi, kommer att ge JPX en solid och global konkurrensfördel.

JPX tillhör det yttersta toppskiktet bland världens finansiella marknadsplatser. Börsen bildades i januari 2013 genom en sammanslagning mellan dåvarande Tokyo Stock Exchange och Osaka Securities Exchange. JPX tillhandahåller instrument för handel med noterade värdepapper och derivat, däribland ett av världens mest handlade instrument, Nikkei 225. 

Cinnober är en oberoende och världsledande leverantör av finansiell teknologi till främst börser och clearinghus. Därutöver har man en långsiktig ambition att vidga erbjudandet mot en större målgrupp, genom att även anpassa teknologin för banker och mäklarhus. Etablerade kundsamarbeten återfinns i merparten av världens stora finansmetropoler, med välkända aktörer som Australian Securities Exchange, BM&FBOVESPA, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear, New York Stock Exchange och Stock Exchange of Thailand. Sedan 2014 är Cinnober noterat på First North i Stockholm. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Backlund
Head of Corporate Communications
Cinnober Financial Technology
Tel. 073 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com

Om Cinnober Financial Technology och kommersiella defintioner
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, sna bbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, BM&FBOVESPA, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. I enlighet med bolagets löpande finansiella rapportering och i syfte att underlätta för marknaden att bedöma värdet av de affärer som Cinnober vinner har följande definitioner fastställts: En stor affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms överstiga 100 miljoner kronor. En mindre affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms understiga 30 miljoner kronor. En medelstor affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms ligga mellan en mindre och en större affär. Den japanska clearing-affären definieras som en stor affär, medan risk-affären bedöms vara en liten affär för Cinnober. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se www.cinnober.com

Taggar:

Snabbfakta

Cinnober är en oberoende och världsledande leverantör av finansiell teknologi till främst börser och clearinghus. Därutöver har man en långsiktig ambition att vidga erbjudandet mot en större målgrupp, genom att även anpassa teknologin för banker och mäklarhus. Etablerade kundsamarbeten återfinns i merparten av världens stora finansmetropoler, med välkända aktörer som Australian Securities Exchange, BM&FBOVESPA, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear, New York Stock Exchange och Stock Exchange of Thailand. Sedan 2014 är Cinnober noterat på First North i Stockholm.
Twittra det här

Citat

Vi är givetvis stolta över ännu ett nytt och inspirerande kundsamarbete, som i detta fall utgör en grundsten i kundens ambitiösa projekt att modernisera den japanska marknaden. Satsningen på en allt bättre, säkrare och effektivare japansk marknad, genom ny spjutspetsteknologi, kommer att ge JPX en solid och global konkurrensfördel.
Veronica Augustsson, Cinnobers vd
Att införa realtidsclearing för derivathandeln, tillsammans med en allt mer sofistikerad riskhantering, är viktiga milstolpar när vi nu inför nästa generations tekniklösningar på den japanska marknaden. I och med detta tar vi vårt tjänsteerbjudande till nästa nivå och stärker vår position på en global och mycket konkurrenskraftig internationell finansmarknad.
Hiroyuki Shibuya, CIO på JPX