Cinnober vinner upphandling

Stor designstudie hos internationell börsgrupp

Cinnober har vunnit en upphandling hos en stor internationell börsgrupp där första steget, rörande en designstudie gällande två stora post trade-system, nu har avtalats.

Den beställda designstudien gäller hur börsgruppen skall kunna nyttja Cinnobers teknologi för realtidsclearing för listade derivat så väl som för en komplett lösning till gruppens värdepapperscentral (CSD - Central Security Depository). Upphandlingsprocessen har inkluderat en grundlig utvärdering av samtliga globalt tillgängliga teknikleverantörer. Cinnober är nu ensamt utvalda att genomföra en djuplodande designstudie, som skall presenteras för vidare beslut av börsgruppens styrelse i december 2016.

Som dominerande aktör inom realtidsclearing, har det svenska fintech-bolaget en lång och bred erfarenhet av att leverera systemlösningar till framstående börser och clearinghus, däribland brasilianska BM&FBOVESPA, brittiska LME Clear och sydafrikanska JSE. Den senaste kunden, som offentliggjordes tidigare i år, är Japan Exchange Group som valt Cinnobers teknologi för realtidsclearing gällande sin derivatmarknad samt för en lösning gällande riskberäkningar och riskhantering för samtliga instrument handlade på den japanska finansmarknaden.

”Vi uppfann realtidsclearing och har under de senaste fem åren varit den totalt dominerande leverantören till världens största börser och clearinghus,” säger Veronica Augustsson, vd för Cinnober. ”Genom detta samarbete kommer vi ytterligare stärka vårt varumärke och bredda vår kundbas till att även omfatta så kallad CSD-teknologi. Finansmarknaden har sitt eget ekosystem och det är nu ett naturligt steg för oss att inkludera värdepapperscentraler till vår målgrupp. Teknologin de använder idag i branschen är hopplöst föråldrad. Vi har redan gjort resan i den globala clearingindustrin och ser nu fram emot att även här komma in med revolutionerande lösningar utvecklade i Stockholm och Umeå.”

Cinnober är en oberoende och världsledande leverantör av finansiell teknologi till främst börser och clearinghus. Därutöver finns en långsiktig ambition att vidga erbjudandet mot en större målgrupp, genom att även anpassa teknologin för banker och mäklarhus. Etablerade kundsamarbeten återfinns i merparten av världens stora finansmetropoler. Sedan 2014 är Cinnober noterat på First North i Stockholm. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Backlund
Head of Corporate Communications
Cinnober Financial Technology
Tel. 073 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com 

Om Cinnober Financial Technology och kommersiella definitioner
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, BM&FBOVESPA, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se www.cinnober.com 

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. I enlighet med bolagets löpande finansiella rapportering och i syfte att underlätta för marknaden att bedöma värdet av de affärer som Cinnober vinner har följande definitioner fastställts: En stor affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms överstiga 100 miljoner kronor. En mindre affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms understiga 30 miljoner kronor. En medelstor affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms ligga mellan en mindre och en större affär. Den initiala designstudien som omnämns ovan definieras som en mindre affär. Potentiella framtida överenskommelser gällande leveranser av clearing- och CSD-system till ovan nämnda börsgrupp kommer båda två definieras varandes stora affärer för Cinnober.

Denna information är sådan information som Cinnober Financial Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2016 kl. 08:45 CET. 

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi uppfann realtidsclearing och har under de senaste fem åren varit den totalt dominerande leverantören till världens största börser och clearinghus. Genom detta samarbete kommer vi ytterligare stärka vårt varumärke och bredda vår kundbas till att även omfatta så kallad CSD-teknologi. Finansmarknaden har sitt eget ekosystem och det är nu ett naturligt steg för oss att inkludera värdepapperscentraler till vår målgrupp. Teknologin de använder idag i branschen är hopplöst föråldrad. Vi har redan gjort resan i den globala clearingindustrin och ser nu fram emot att även här komma in med revolutionerande lösningar utvecklade i Stockholm och Umeå.
Veronica Augustsson