Delårsrapport - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Perioden 2016-01-01 – 2016-06-30

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 149,2 MSEK (139,8 MSEK).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -7,4 MSEK (1,5 MSEK).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -7,6 MSEK (2,1 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -1,03 SEK (0,05 SEK).
 • Andelen återkommande intäkter uppgick under perioden till 64 % av nettoomsättningen.*
 • Stor affär med Japan Exchange Group (JPX) gällande realtidsclearing för den japanska derivatmarknaden. Därtill en mindre affär gällande avancerade riskberäkningar för samtliga handlade tillgångsslag på den japanska finansmarknaden.**
 • Efter periodens utgång har en stor internationell börsgrupp beställt en designstudie gällande både realtidsclearing- och CSD-system.

  * För bättre jämförbarhet mellan perioder har vidarefakturerade kostnader exkluderats ur nettoomsättningen vid beräkning av återkommande intäkter.
  ** Se kommersiella definitioner s.15 i fullständig delårsrapport.

”Cinnober befinner sig i en expansionsfas. Vi växer och har tagit in stora projekt, vilket under perioden påverkat lönsamheten negativt”, säger vd Veronica Augustsson i en kommentar. ”Samtidigt satsar vi på att bredda produktportföljen och utöka marknaden genom investeringar i realtidsclearing, client clearing och rapporteringstjänsten för OTC-affärer. Att verksamheten nu vilar på fyra ben, samtliga med stor potential, gör att vi ser fortsatt ljust på framtiden.”

Bilaga: Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-06-30

Denna information är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016, klockan 11:00.

För ytterligare information kontakta: Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08-503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com.

Kort om Cinnober:

 • Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster.
 • Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
 • Grundades 1998, har i dagsläget drygt 260 medarbetare (exklusive konsulter) representerande ett trettiotal nationaliteter.
 • Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning.
 • Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod: SE0000778474, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Cinnober befinner sig i en expansionsfas. Vi växer och har tagit in stora projekt, vilket under perioden påverkat lönsamheten negativt. Samtidigt satsar vi på att bredda produktportföljen och utöka marknaden genom investeringar i realtidsclearing, client clearing och rapporteringstjänsten för OTC-affärer. Att verksamheten nu vilar på fyra ben, samtliga med stor potential, gör att vi ser fortsatt ljust på framtiden.
Veronica Augustsson