Delårsrapport - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Report this content

Perioden 2016-01-01 – 2016-06-30

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 149,2 MSEK (139,8 MSEK).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -7,4 MSEK (1,5 MSEK).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -7,6 MSEK (2,1 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -1,03 SEK (0,05 SEK).
 • Andelen återkommande intäkter uppgick under perioden till 64 % av nettoomsättningen.*
 • Stor affär med Japan Exchange Group (JPX) gällande realtidsclearing för den japanska derivatmarknaden. Därtill en mindre affär gällande avancerade riskberäkningar för samtliga handlade tillgångsslag på den japanska finansmarknaden.**
 • Efter periodens utgång har en stor internationell börsgrupp beställt en designstudie gällande både realtidsclearing- och CSD-system.

  * För bättre jämförbarhet mellan perioder har vidarefakturerade kostnader exkluderats ur nettoomsättningen vid beräkning av återkommande intäkter.
  ** Se kommersiella definitioner s.15 i fullständig delårsrapport.

”Cinnober befinner sig i en expansionsfas. Vi växer och har tagit in stora projekt, vilket under perioden påverkat lönsamheten negativt”, säger vd Veronica Augustsson i en kommentar. ”Samtidigt satsar vi på att bredda produktportföljen och utöka marknaden genom investeringar i realtidsclearing, client clearing och rapporteringstjänsten för OTC-affärer. Att verksamheten nu vilar på fyra ben, samtliga med stor potential, gör att vi ser fortsatt ljust på framtiden.”

Bilaga: Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-06-30

Denna information är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016, klockan 11:00.

För ytterligare information kontakta: Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08-503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com.

Kort om Cinnober:

 • Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster.
 • Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
 • Grundades 1998, har i dagsläget drygt 260 medarbetare (exklusive konsulter) representerande ett trettiotal nationaliteter.
 • Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning.
 • Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod: SE0000778474, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Cinnober befinner sig i en expansionsfas. Vi växer och har tagit in stora projekt, vilket under perioden påverkat lönsamheten negativt. Samtidigt satsar vi på att bredda produktportföljen och utöka marknaden genom investeringar i realtidsclearing, client clearing och rapporteringstjänsten för OTC-affärer. Att verksamheten nu vilar på fyra ben, samtliga med stor potential, gör att vi ser fortsatt ljust på framtiden.
Veronica Augustsson