Intensifierat fokus på nya marknader och breddad målgrupp

Dotterbolaget Boat Services byter namn till Simplitium

För att än tydligare positionera erbjudandet mot respektive delmarknad samt synliggöra synergier inom koncernen kommer Cinnober framöver att marknadsföra dotterbolagen via en ny koncernprofil. För närvarande finns tre olika dotterbolag med fokusområdena rapportering, client clearing och marknadsövervakning. Först ut att byta profil är Boat som nu blir Simplitium i samband med sitt 10-års jubileum. Omprofileringen av övriga två dotterbolag kommer att ske under kommande kvartal i samband med branschevent. 

”Cinnober har sedan starten fokuserat på börs- och clearingteknologi och riktat sig till ledande börser och clearinghus över hela världen, en verksamhet som även fortsättningsvis är en central del av koncernen. Det strategiska arbetet har under de senaste åren också fokuserat på att bredda målgruppen genom att förvärva och etablera dotterbolag med specialiserade, och mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. Omprofileringen är ett led i detta arbete”, säger Cinnobers vd Veronica Augustsson.

Simplitium erbjuder bland annat banker och mäklarhus att rapportera aktieaffärer som sker utanför börsen, i enlighet med det pan-europeiska regelverket MiFID. Den 3 januari 2018 kommer det nya regelverket MiFID II att träda i full kraft, vilket ställer krav på att handel med ett stort antal ytterligare tillgångsslag ska rapporteras. 

"Det nya regelverket MiFID II har en enorm inverkan på banker och värdepappersföretag, och industrin ser värdet i våra tjänster samt att använda sig av en leverantör med erfarenhet av rapportering som uppfyller lagar och regelverk”, fortsätter Augustsson. ”Vidare är Simplitium sedan 10 år specialister inom transparens och hantering av data med hög integritet, ett område där vi kommer bredda erbjudandet till flera nya marknadssegment framöver. Våra försäljningsinsatser och kunddialoger kommer nu att intensifieras under den nya profilen.”

Tillsammans med London Stock Exchange har Simplitium lanserat tjänsten TRADEcho, Europas främsta one-stop-shop för rapportering av dessa typer av affärer. TRADEcho är väl positionerat inför den stora förändring som införandet av MiFID II i januari 2018 kommer att innebära och erbjudandet har fått ett positivt gensvar från marknaden. Fler än 350 större kunder har nu kontrakterats för att löpande nyttja tjänsten för sin framtida MiFID II-rapportering.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Backlund
Head of Corporate Communications
Cinnober
Tel. +46-73 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com 


Om Cinnober
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3 (f.d. BM&FBOVESPA), Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se www.cinnober.com

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera

Dokument & länkar