Citat

Vårt uppdrag i kommunen är nu helt under omvandling där vi dels måste klara vård som inte kan anstå i vår egen verksamhet och denna mobila vårdcentral. Vi ingår nu i en livsviktigt kedja där det direkt handlar om att rädda liv och alla utförare i kommunen har nu en helt fantastisk samlande samverkan. När vi har kommit igenom denna epidemi inom förhoppningsvis en snar framtid så kanske en del av dessa nya täta samverkansinitiativ är värda att fortsätta i en mer permanent form.
Roger Svensson verksamhetschef för Citikliniken och ansvarig för det mobila primärvårdsteamet i kommunen.
Vi är mycket nöjda över dessa fantastiska resultat och har visat att vår modell som vi arbetat med under flera år fungerar för den här seniora patientgruppen. Att ständigt hålla i de äldre och sköra med ett bredare team av vårdkompetenser lönar sig både ekonomiskt och för den enskilde patienten
Isabella Svensson, kvalitetsansvarig för Citikliniken Senior. 
Det här torde vara mycket intressanta resultat för vårdpolitiker och andra beslutsfattare. Vi är en relativt liten verksamhet och arbetar med skalbara innovationer både organisatoriskt och innehållsmässigt. Hög kontinuitet, samordning med flexibilitet och självständighet för vård och omsorgspersonal direkt på fältet är själva nyckeln för en effektiv och sammanhållen vård och omsorg istället för minutiös styrning av vården och omsorgen som så ofta tyvärr är fallet inom speciellt omsorgen
Roger Svensson, verksamhetschef för Citikliniken Senior.