Nära vård och omsorg för seniorer | Citikliniken Senior

Report this content

I Citikliniken Senior håller vi samman vårdcentralens utbud med vården och omsorgen hemma vilket skapar en trygg och tillgänglig vård för våra äldre.

Citikliniken Hälsocentral i Norrtälje och omsorgföretaget Lugn&Ro Vård och Omsorg bildar samarbetet Citikliniken Senior för att ge en bättre och nära vård med hög kontinuitet för våra äldre. I samarbetet ingår även BraineHealth AB som utvecklar e-hälsolösningar inom området vård och omsorg.

Citikliniken Senior erbjuder vårdcentralens resurser anpassade för 65+ och vården och omsorgen hemma i form av hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Delar av detta sker inom ramen för den s.k Norrtäljemodellen som är ett samarbetsprojekt mellan Norrtälje Kommun och Region Stockholm i form av en gemensam beställarorganisation.

 

Citikliniken Senior

 

Vård- och omsorgsföretaget Lugn&Ro i Norrtälje har haft denna form av kontinuitetsvård sedan år 2014 men har efter organisationsförändringar under 2018 och 2019 nu gemensamt bildat Citikliniken Senior med ett tydligt utbud av vårdtjänster till våra äldre.

Citikliniken Senior har sedan en tid varit öppen för våra seniorer. De patienter som väljer Citikliniken i vårdvalet och Lugn&Ro Vård och Omsorg i kundvalet åtnjuter automatiskt alla fördelar i en sammanhållen och personcentrerad kontinutietsvård enligt Citikliniken Senior´s koncept. Men även kunder och patienter som väljer en annan vårdvalsutförare eller kundvalsutförare åtnjuter en hög kontinuitet då alla vårdgrannar samverkar för patientens bästa.

Citikliniken Senior erbjuder följande:

Vårdcentralen: Seniormottagning 75+ med vårdkontakt | Utredning-Behandling av läkare och psykolog | Rådgivning | Medicinsk Provtagning - Patientnära anlyser i toppmodernt lab - Analys på Karolinska Universitetslaboratoriet | Diabetesvård m.m

Vård Hemma: Hemtjänst | Hemsjukvård | Hemrehabilitering | Demensteam | Samordnad Individuell Planering

Seniormottagningen i sig följer de krav som gäller i Region Stockholm där vården ska vara bättre tillgänglig för 75+

Isabella Svensson
vice VD
isabella.svensson@citikliniken.com

Roger Svensson
VD
0707992896
contact@brainehealth.com

Citikliniken Senior är för dig som är 65+. Det innebär att vi sätter stor prestige i att vara särskilt bra på att möta medicinska och andra frågeställningar som hör åldern till. Vi erbjuder en exklusiv sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg anpassad för seniorer.

Citikliniken Senior är ett unikt samarbetsprojekt mellan Citikliniken Sverige AB - Hälsocentral i Norrtälje, Lugn&Ro Vård och Omsorg - Vård och omsorg hemma samt BraineHealth - e-hälsolösningar inom vård och omsorg.

Taggar:

Media

Media