ABGSC initierar uppdragsanalys av Clavister

Report this content

10 september, 2021 - Örnsköldsvik Clavister, en av Europas ledande leverantörer av högpresterande cybersäkerhetslösningar, annonserar idag att ABG Sundal Collier har initierat uppdragsanalys av Clavister.

Den främsta anledningen är att öka Clavisters närvaro på den nordiska och europeiska kapitalmarknaden, samt ge investerare och aktieägare en möjlighet att få en fördjupad förståelse av Clavisters verksamhet. Den första analysrapporten är publicerad och finns tillgänglig på ABG Sundal Colliers hemsida, https://www.introduce.se/foretag/clavister/start/.

För mer information, kontakta:
Clavister Investor Relations: ir@clavister.com

Om ABGSC

ABG Sundal Collier är en nordisk investmentbank som tillhandahåller högkvalitativ och oberoende rådgivning. Vi erbjuder ingående marknadskunskap, gedigen erfarenhet på transaktionsmarknaden samt ett brett nätverk bland företag och investerare. Vi möjliggör för bolag och kapital att växa och utvecklas. ABG Sundal Collier är noterat på Oslo Børs. Läs mer om oss på abgsc.com.

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Dokument & länkar