Citat

Som industri-veteran har jag haft möjligheten att hjälpa organisationer att maximera sin potential och möjliggöra god värdeutveckling för aktieägare genom ett starkt fokus på kundnöjdhet och ökade marknadsandelar. Min nya roll tillåter mig att i ökad omfattning hjälpa Clavister att nå sin fulla kommersiella potential. Den redan uppbyggda bas av kunder inom enterprise- och Service Provider-segmenten skall såväl upprätthållas som växa med nya kunder. Det är en mycket spännande tid för Clavister och jag är glad att kunna få ta del av dessa omfattande tillväxt-möjligheter som Clavister och marknaden erbjuder
Victor Kovacs, Styrelsens Ordförande
Vi är glada över att ytterligare en namnkunnig mobiloperatör sätter sin tillit till Clavister.
John Vestberg, VD Clavister
Då vår affärsmodell baseras på datamängd är vår förväntansbild att denna affär växer i värde de kommande åren, särskilt då mängden mobildata i Asien förväntas öka åttafaldigt fram till år 2022 enligt Ericsson Mobility Report
John Vestberg, VD Clavister
Att ha en Sanmina-fabrik nära vårt huvudkontor i Örnsköldsvik gör det möjligt för oss att att uppnå ett riktigt agilt arbetssätt gällande produktdesign, prototypframtagning och produktion med korta ledtider, genom ett tätt samarbete mellan våra två bolags ingenjörs- och leveransteam. Vi främjas också av Sanminas globala konkurrenskraft, vilket kommer att ha en positiv påverkan på våra nyckeltal, såsom kostnader för produktion, logistik och eftermarknadstjänster. Sammanfattningsvis är det en mycket positiv utveckling för oss och våra kunder och partners
John Vestberg, VD på Clavister
Det har gått nästan två år sedan Clavister och Canon IT Solutions inledde sitt partnerskap. Inledande utrullningsproblem har adresserats och den prognostiserade försäljningsutvecklingen för den japanska marknaden består. Clavister förutspår en acceleration av försäljningen för att öka marknadsandelen i Japan i samarbete med Canon IT Solutions.
John Vestberg, VD på Clavister
Denna telekom-order påvisar det stora förtroendet som operatören har för Clavister, och för förmågan att leverera säkerhetsfunktionalitet med hög kapacitet till stora operatörsnätverk. Vi ser med tillförsikt att våra lösningserbjudanden mot telekommarknaden får ett allt starkare mottagande och att de väl motsvarar de ökande kapacitets- och säkerhetskrav som allt fler operatörer börjar ställa. Vår relation både med denna specifika telekomoperatör, samt med vår partner, fortsätter att stärkas, vilket borgar för för ytterligare affärsmöjligheter med kunden och i regionen som helhet
John Vestberg, VD på Clavister
Detta är en tydlig och positiv signal att molnbaserad säkerhet börjar att få fotfäste inom telekommarknaden och att vårt strategiska samarbete med Nokia börjar generera reell avkastning. Det är ännu tidigt i processen, men det faktum att denna order avser en annan geografisk region än tidigare ordrar, visar på en global trend som är väldigt lovande för framtiden
Johan Öhman, VD och koncernchef, Clavister
Vi är exalterade över den här ordern vilken är en milstople i vårt samarbete med Nokia och bevis för att vårt strategiska focus på virtuell säkerhet börjar att ge resultat. Med en systemlösning som utvecklats från grunden för att möta behoven från nästa generations nätverk så får vi en unik marknadsposition och möjlighet att adressera SDN/NFV-marknaden på en bredare basis
Johan Öhman, VD för Clavister
I en tid präglad av IoT är det viktigt att flytta en del av intelligensen och säkerheten ut till ”kanten” på nätverket. Vi är mycket glada över att få samarbeta med Clavister, ett ledande svenskt nätverkssäkerhetsföretag, för att kunna visa upp framtidens lösningar för sakernas internet och vi välkomnar dem till vårt ekosystem av Wi-Fi partners.
Paul Mikkelsen, VD, Aptilo Networks
Clavister och Aptilo har redan flera gemensamma kunder inom lösningsområdet Wi-Fi, inklusive NTT-Broadband Platform i Japan. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med den ledande leverantören av system för att hantera operatörers Wi-Fi tjänster och tillsammans med dem utforska nya möjligheter inom IoT
Jim Carlsson, CEO på Clavister
Hackare riktar aggressiva attacker mot användarnas enheter med en rad avancerade hot i syfte att sprida smittan till företagens nätverk. Clavister Endpoint Security Client blockerar dessa attacker med hjälp av avancerad antimalware teknik med intelligens från en halv miljard slutanvändarenheter globalt. Lösningen gör det möjligt för företag av alla storlekar och i flera sektorer att skydda sina nätverk mot den ständigt växande antal sofistikerade cyberattacker, från Ransomware till ”zero-day” hot
John Vestberg, CTO och chef för Product Management hos Clavister
Clavister Endpoint Security Client kommer att tillsammans med Clavister MFA (Multi-Factor Autentisering) och Clavisters befintliga erbjudande av nästa generations brandväggar, kunna erbjuda marknaden en totallösning som än bättre svarar upp mot marknadens högt ställda krav. Vi ser positivt på framtiden
Jim Carlsson, Clavister CEO
Det är ett fantastiskt spännande uppdrag och jag är stolt över att ha fått förtroendet av styrelsen att leda Clavister in i nästa skede. Efterfrågan på IT-säkerhetslösningar växer stadigt, bl.a. som ett resultat digitaliseringen och ökande datatrafik. Jag ser många likheter mellan Clavister och den resa jag var med om på NetEnt. Clavister har ett starkt produkterbjudande, inom såväl Enterprise-marknaden som för Telecom-segmentet där bolaget är unikt positionerat. Jag är övertygad om att det arbete som gjorts kommer bära frukt under åren som kommer
Johan Öhman
Clavisters verksamhet har långa ledtider men bolaget har nu lyckats positionera sig inom säkerhetsområdet som få andra, vilket jag är mycket stolt över. Det är också en stor glädje att få arbeta med Johan och ta del av hans erfarenheter som Börs-VD. Själv ser jag fram emot att få lägga mera tid på försäljning och strategiska allianser, med de möjligheter vi har här – vi är precis i början av en mycket spännande resa
Jim Carlsson
Ett av de absolut vanligaste ”cyber-brotten” idag är identitetsstölder. Ett sätt att reducera risken för identitetsstölder är att installera PhenixID´s och Clavisters 2-faktors autentisering, en s.k. multi-faktor autentisering. Målet med multi-faktor autentiseringsmetoder är att exponentiellt öka svårigheten med vilken en obehörig person kan utnyttja inloggningsprocessen
Jim Carlsson, VD på Clavister
Vi är mycket glada över att släppa dessa produkter på marknaden och till våra potentiella kunder, det är ytterligare en milstolpe i vår strävan att vara ledande inom området virtualiserad säkerhet
Christina Josefsson, produktchef cOS Stream
På grund av den ökande belastningen på LTE-näten och efterfrågan på effektiva, säkra, högkvalitativa Wi-Fi-tjänster, är det viktigt att arbeta med en säkerhetsleverantör som kan leverera en högpresterande och skalbar säkerhetslösning. Vi är övertygade om att Clavisters lösning, implementerad av MIRAIT, möter dessa krav genom hela vårt växande nätverk. Clavister har varit det bolag bland våra tilltänkta leverantörer, som snabbast kunde anpassa sig till NTTBPs strategi
Toshiya Masuzawa Executive Manager, Senior Vice President på NTTBP
Genom samarbetet med vår partner MIRAIT, förbättrar vi NTTBPs kunders upplevelse av mobilt internet, vi ger dem snabb åtkomst till webben och den prestanda och säkerhet de förväntar sig. Lösningen avlastar LTE-nät i områden med hög befolkningstäthet, samtidigt som den ger ”sömlös” mobil surf. Den stöder också utbyggnaden av riktade mervärdestjänster för abonnenter. Skalbarheten i vår lösning ger möjlighet att säkra ett landsomfattande WiFi-nätverk, och gör det möjligt att tillhandahålla resurser och offentliga tjänster till abonnenter och turister; möjligheterna är verkligen oändliga
Jim Carlsson, VD för Clavister
NTTBP har ensamt ansvar för WiFi-verksamheten inom NTT-koncernen, vars kärnverksamhet är telekom, och är en av de ledande företagsgrupperna i Japan. NTT Group ser molntjänster som sin grund för tillväxt, och ställer stora förväntningar på Wi-Fi-verksamheten som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. MIRAIT är fullt införstådda med att NTT Group planerar bygga ut säkerheten i sitt Wi-Fi erbjudande. Clavisters lösning för operatörer erbjuder en hög nivå av både prestanda och säkerhet
Shigeru Yanagisawa, VD och chef för Solution Business HQ MIRAIT
Under de senaste åren har Clavister skaffat sig lång erfarenhet av att säkra krävande offentliga WiFi-miljöer, inklusive det svenska kungliga bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling samt flera SHL (Svenska Hockey League) arenor och Skid-VM i Falun. Vi är glada över att vi nu kan dela med oss av den erfarenheten till andra WiFi- tjänsteleverantörer på marknaden och vi är övertygade om att våra nya lösningar kan hantera de typiska problemställningar som finns i WiFi-nätverken. Denna lansering betecknar också en viktig milstolpe för Clavister, då vi för första gången expanderar vår portfölj i ett intilliggande marknadssegment genom att utnyttja vår tekniska bas. Vi har förväntningar på strategiska framgångar inom detta område
John Vestberg, CTO på clavister
Som en internationellt erkänd standard för säkerhetslösningar, erbjuder Common Criteria-certifiering en oberoende ackreditering av vår mjukvara. Det visar tydligt vårt åtagande att fortsätt tillhandahålla lösningar för kritisk infrastruktur inom offentlig och militär sektor, allt från våra afrikanska marknader till våra andra installationer i Europa och Asien, detta med innovativa säkerhetslösningar fria från bakdörrar
John Vestberg CTO på Clavister
Detta avtal med D-Link gör det möjligt för oss att kombinera våra företags respektive styrkor för att leverera säkerhetslösningar till ett för kunderna konkurrenskraftigt pris, särskilt på tillväxtmarknader där D-Link har en stark närvaro. Vi ser fram emot ett nära samarbete med D-Link där vi förser marknaden med dessa nya produkter
Jim Carlsson, VD
Den nya, D-Link Unified Threat Management (UTM) brandväggslösningen, är en ”best-in-class” säkerhetslösning som sammanför år av forskning och utveckling i en enda robust ”end to end”-lösning för företag. Genom detta partnerskap, räknar vi med att öka säkerheten och tryggheten för företag runt om i världen. När Clavisters kraftfulla programvara kombineras med D-Links 30-åriga globala närvaro, omfattande distributionskanaler och starka SMB*)- och företags –relationer, borgar detta för ett starkt genomslag i nätverkssäkerhetsbranschen.
ML Jean, D-Link's head of Enterprise Switches på D-Link
Både Clavister och PhenixID har betydande styrkor och har utmärkt sig inom sina respektive marknader. PhenixIDs lösningar passar naturligt in med våra egna erbjudanden, i allt från våra ”next-generation security gateways” till inbyggda säkerhetslösningar för smarta enheter. Samarbetet kommer att gynna våra kunder och vår försäljning både på medellång och lång sikt. Genom förvärvet kommer vi bättre kunna utnyttja synergier och introducera önskade lösningar på marknaden
Jim Carlsson, VD Clavister
Sedan starten har PhenixID haft stark tillväxt och genom att bli en del av Clavister kommer vi bli bättre positionerade för att fortsätta denna positiva trend. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att tillsammans med Clavister kombinera våra styrkor inom respektive område för både befintliga och framtida lösningar och nya marknader
Peter Lauren, VD och grundare av PhenixID
Genom det utökade samarbete med Arrow kommer vi att avsevärt bredda vår kontaktyta mot marknaden och därmed nå ett stort antal nya partners och systemintegratörer. Vi har stora förhoppningar på att det utökade samarbetsavtalet.
Jim Carlsson, VD på Clavister
Vi är fortfarande i en initial uppbyggnadsfas att tillsammans med Canon IT Solutions etablera Clavister som en av de stora brandväggsleverantörerna på den Japanska marknaden. Som en följd av det strategiska samarbetsavtal som tecknades mellan Clavister och Canon IT Solutions i slutet på 2015 pågår det ett stort antal aktiviteter där vi tillsammans med Canon IT Solutions utbildar lokala partners i Clavister´s lösningar. Vi ser med stor tillförsikt fram mot en tydlig tillväxt på den Japanska marknaden
Jim Carlsson, VD
Vi har gjort stora investeringar i vårt erbjudande till telekommarknaden för att kunna leverera robusta, högpresterande lösningar till sektorn. BTS valde våra lösningar efter omfattande testning, vilka ytterligare bekräftat våra lösningars förmågor och avancerad funktionalitet. Kina är den största globala marknaden för 4G mobil infrastruktur och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med BTS för att leverera avancerad säkerhet som säkrar nätverk och data mot angrepp och avlyssning
Jim Carlsson, VD Clavister
Som en del i vår strategi, för fortsatt tillväxt, är vi fast beslutna att behålla och utveckla vår befintliga kundbas. Våra lösningar ger en utmärkt prestanda och robust säkerhet som levererar på de löften vi ger potentiella och befintliga kunder. Genom att möta och överträffa förväntningar kan vi inte bara upprätthålla en stark och konsekvent kundbas som bekräftar vårt erbjudande, men också ge trygghet till andra organisationer som överväger att köpa våra lösningar
Jim Carlsson, VD på Clavister
Clavister och Canon har tillsammans investerat mycket kraftigt i marknadsföringsaktiviteter och vi börjar belönas för våra ansträngningar. Vi har redan en hälsosam pipeline av intresserade kundföretag och är övertygade om att vi kommer att kunna fortsätta bygga vidare på våra tidiga framgångar allt eftersom fler företag blir medvetna om våra marknadsledande lösningar.
Clavisters vd Jim Carlsson
Den afrikanska kontinenten erbjuder en stor potential på cybersäkerhetsmarknaden, genom att etablera Clavister Afrika, kan vi leverera ännu bättre försäljnings stöd och teknisk support till våra partners och kunder, det kommer att bidra till att vi ytterligare ökar vår tillväxt i regionen. Det finns en stark efterfrågan på säkerhetslösningar utan bakdörrar, bakdörrar som skulle kunna utnyttjas av brottslingar eller statligt understödda externa parter, vi befinner oss nu i en idealisk position för att bli ledande i denna snabbt växande marknad. Vi har ett otroligt starkt team på plats i och med detta
Stephan Schmidt, VP Global Enterprise sales
Vi kommer redan under den närmaste 6 månaders perioden se effekten av samarbetet i vår ökade försäljning. Att vi kompletterar vårt produktutbud med PhenixIDs kommer att gagna våra kunder och vår försäljning såväl på medel som på lång sikt, men även av strategiska skäl, som exempelvis IoT
Jim Carlsson, VD på Clavister
Med partnerskapet ges en möjlighet för Clavister till cross-försäljning och att kunna erbjuda PhenixIDs portfölj av autentisering och identitets-hanteringsprodukter till marknader där Clavister finns idag som Norden, EU, Japan, Brasilien, Kina och på sikt Afrika. Marknaden för säker inloggning eller vad man brukar benämna ” multi-faktor autentisering” beräknas växa med 17,7% årligen och vara värld närmare 10 miljarder USD år 2020. Vi har som ambition att växa påtagligt mer än marknaden.
Peter Laurén, VD på PhenixID
Genom att samarbeta med NEC och NetCracker, kommer vi att vara väl positionerade för att kunna dra nytta av övergången till SDN och NFV, när mobiloperatörer, tjänsteleverantörer och företag migrerar. NEC har en betydande marknadsnärvaro som över tid kommer att skapa en rad nya möjligheter för Clavister, i samband med att ledande företag och operatörer virtualiserar sina nät globalt. Genom att samarbeta med NEC och NetCracker kommer vi att utveckla lösningar som accelererar och förenklar driftsättning och hantering av säkra, SDN och NFV baserade infrastrukturer.
Jim Carlsson, VD för Clavister
Med Clavister anslutna till NEC SDN Partner Space ekosystem, i samarbete med NEC och NetCracker, ger det oss möjlighet att ytterligare stärka säkerheten som krävs i virtualiserade nätverks miljöer. Tillsammans med över 40 marknadsledare, kommer vi att kunna erbjuda nya tjänster för SDN och NFV miljöer, utan att kompromissa med något inslag av nätverksfunktionalitet
Timur Aliev, Head of Product Strategy and Innovation på NEC
Alltefter att cyberattacker blivit alltmer uppmärksammade, är dynamiskt orkestrerade säkerhetslösningar ett fokusområde för våra kunder inom telekom. Samarbetet med Clavister ger oss möjlighet att utveckla en lösning som adresserar detta område samtidigt som vi påskyndar utbyggnaden av processen för SDN och NFV nätverk. Detta gör det möjligt för NEC och NetCracker att leverera fullständig lösning i takt med att tjänste-leverantörer och mobiloperatörer i ökad utsträckning ser fördelarna med virtualiserade nätverk
Rahul Chandra, Vice President Worldwide Business Development (SDN / NFV) på NetCracker
Den afrikanska kontinenten möter för närvarande många säkerhetsutmaningar och som ett resultat av det blir våra kunder allt mer säkerhetsmedvetna. Som ett resultat ser vi en stor efterfrågan på IT-säkerhetslösningar, särskilt NGFWs. Kvaliteten på Clavister lösningar och nivån på det stöd de erbjuder, imponerar verkligen på oss. Vi är övertygade om att detta partnerskap kommer att visa sig vara till nytta för alla parter och det skall bli spännande att börja leverera Clavisters lösningar
Mahoula Dosso, chef för Projekt och Internkontroll för Defis & Strategies Group
Vi ser att den afrikanska it-säkerhetsmarknaden kommer att ta fart under de nästkommande fem åren. Vi hade identifierat att vi är tvungna att öka vår närvaro i regionen så snart som möjligt, för att positionera oss i framkant. Med Defieis & Strategi Group, har vi definitivt hittat en partner som matchar alla våra förväntningar, och vi ser fram emot att arbeta med dem för att säkerställa att detta partnerskap blir en framgång.
Stephan Schmidt, Sales Director EMEA för Clavister
Samarbetet med Nokia Networks går in i en ny spännande fas och öppnar för ytterligare kommersiella möjligheter med betydande synergier.”
Jim Carlsson, VD
En integration av virtuella och fysiska säkerhetslösningar, som hanteras av ett gemensamt administrations-gränssnitt som ger flexibilitet och rörlighet, är absolut nödvändigt i telekomapplikationer i Cloud-miljö. Clavister levererar ett virtualiserat säkerhetssystem som tillåter separation och åtkomstkontroll för virtuella maskiner och virtuella nätverk inom Cloud miljö
Giuseppe Targia, Vice President för affärsenheten Säkerhet & IoT
Detta är en stor möjlighet för Clavister att öka sin marknadsandel av säkerhetsrelaterade investeringar inom Telekom och mobila nätinfrastrukturer. Samarbetet med Nokia Networks är ett viktigt steg. Det ger oss en specifik möjlighet att stärka vår position inom virtualiserade Cloud-lösningar, där säkerheten är en viktig komponent
Jim Carlsson, VD på Clavister
Att uppnå 40 Gbps IPSec genomströmningshastighet på en virtuell brandvägg, installerad på en hårdvara med marknadsledande pris/prestanda, är en viktig milstolpe och kommer att ge oss och våra samarbetspartners en unik position på Telekom-marknaden
John Vestberg, CTO på Clavister
Säker tillgång till affärskritisk information är oerhört väsentlig för EPiServer och EPiServer kunder. Vi är stolta och tacksamma att ha fått växa med EPiServer över lång tid och att fortsatt ha fått förtroende att leverera säkerhetslösningar i världsklass
Jim Carlsson, VD Clavister
Vi tar nu ytterligare ett steg med Artesyn, där vår mjukvara på deras nya plattform erbjuder telekomoperatörer en konkurrenskraftig lösning med prestanda i världsklass som i virtuella miljöer dessutom kan hanteras väldigt effektivt
Jim Carlsson, VD Clavister
Operatörerna kan nu flexibelt och enkelt skapa virtualiserade säkerhetszoner i näten genom att använda vår Centellis Security Edition. Genom Clavisters programvara, med ett minimalt fotavtryck och extremt låga resurskrav, blir det en optimal säkerhetslösning för alla typer av virtuella och molnbaserade nätverk
Todd Wynia, vice vd för kommunikationsprodukter på Artesyn Embedded Technologies
Japan är världens näst största IT-säkerhetsmarknad och därför en viktig tillväxtmarknad för Clavister. I Canon IT Solutions har vi hittat en partner med ett starkt profilerat varumärke som ger stora möjligheter, även inom ’Internet of Things’. Vi känner oss stolta och hedrade över att inleda den här resan tillsammans. Vi tror att det här samarbetet kommer att bli en central faktor i Clavisters framtida tillväxt
Jim Carlsson, VD
Vårt samarbete med Clavister innebär att vi kan erbjuda en lösning som är tydligt differentierad på marknaden. Vi har imponerats av Clavisters innovativa och avancerade teknologi, omfattande support och goda kommunikation. Utmärkande för Clavister är dess överlägsna prestanda och mjukvarans låga utrymmeskrav. Vi känner oss säkra på att vi kommer att nå stora framgångar med Clavisters sortiment
Shinya Kondo, Executive Officer på Canon IT Solutions avdelning för säkerhetslösningar
Den nya programvaran inte bara förbättrar prestandan i tre viktiga områden, men lägger också till ett extra lager av skydd mot skräppost och skadliga länkar som avsevärt kommer att minska risken för skadlig kod in ett nätverk. Vi strävar efter att leverera klassens bästa lösningar som maximerar nätverken och ger ett robust skydd för cyber security problematiken; med den senaste versionen kommer vi att se nya och befintliga kunder kan åtnjuta de mest aktuella skydds- och prestandanivåerna på marknaden
Jim Carlsson, VD på Clavister
Vi har under en längre tid arbetat med Clavisters ’go-to-market’ strategi och vi har under innevarande år skjutit fram våra positioner inom intressanta, områden med kraftig tillväxt. Med betydligt större adresserbara marknader följer även tidigarelagda investeringar och i något fall utökade investeringar. Med de medel vi nu säkrat så har vi tillräckliga muskler för att hantera dessa utökade möjligheter och står även finansiellt starka gentemot partners och kunder
Jim Carlsson, VD på Clavister
Denna strategiska investering kommer att säkerställa att Clavister fortsätter att förnya sig för att leverera de bästa säkerhetslösningarna på marknaden samt den högsta nivån av support till våra befintliga kunder. Närheten till Umeå universitet gör oss väl positionerade för att locka några av Sveriges mest begåvade tekniker och ingenjörer, så att vi kan fortsätta att leverera säkerhetslösningar som marknaden kräver, både nu och i framtiden.
Jim Carlsson, VD på Clavister