• news.cision.com/
  • Clavister/
  • Clavister ingår strategiskt partnerskap med PhenixID och kompletterar sitt erbjudande med lösningar för Säker inloggning och identitetshantering

Clavister ingår strategiskt partnerskap med PhenixID och kompletterar sitt erbjudande med lösningar för Säker inloggning och identitetshantering

Report this content

Clavister har idag ingått ett strategiskt partnerskap med PhenixID. Detta möjliggör ett starkare produkterbjudande och ytterligare kundnytta för bägge företagen

Clavister (Nasdaq: CLAV), ett ledande företag inom högpresterande nätverkssäkerhet, har förvärvat en intresseandel om 28,6% i PhenixID, en ledande leverantör av lösningar för säker inloggning och identitetshantering

Partnerskapet innebär att båda företagen nu stärker sina respektive erbjudanden och bättre möter marknadens ökande krav på säker inloggning och identitetshantering.

Inom området IoT (Internet of Things) är identitetshantering en förutsättning för kommande utveckling. Man kommer behöva säkerställa att en enhet som en webkamera, en bil eller ett  industrisystem har en säkerställd identitet som inte går att manipulera innan de kopplas upp mot internet.

Jim Carlsson, VD på Clavister säger: ”Vi kommer redan under den närmaste 6 månaders perioden se effekten av samarbetet i vår ökade försäljning. Att vi kompletterar vårt produktutbud med PhenixIDs kommer att gagna våra kunder och vår försäljning såväl på medel som på lång sikt, men även av strategiska skäl, som exempelvis IoT”

Peter Laurén, VD på PhenixID kommenterar: Med partnerskapet ges en möjlighet för Clavister till cross-försäljning och att kunna erbjuda PhenixIDs portfölj av autentisering och identitets-hanteringsprodukter till marknader där Clavister finns idag som Norden, EU, Japan, Brasilien, Kina och på sikt Afrika. Marknaden för säker inloggning eller vad man brukar benämna ” multi-faktor autentisering” beräknas växa med 17,7% årligen och vara värld närmare 10 miljarder USD år 2020. Vi har som ambition att växa påtagligt mer än marknaden. ”*

De finansiella resurser som tillförs PhenixID möjliggör ökade satsningar och finansiell stabilitet och styrka i bolaget. Clavisters ägande om 28,6% i PhenixID möjliggörs genom emittering av 400.000 aktier i Clavister Holding AB till PhenixID. Antalet aktier i Clavister uppgår till 19.085.608 aktier innan denna emission är registrerad. Emissionspriset uppgår till 50Kr per aktie och ryms inom befintligt mandat, erhållet på Clavisters Årsstämma 2015.

Likvid kan erläggas kontant och/eller med emitterade aktier till PhenixID, utifrån prissättning om 50Kr per aktie, att jämföra med slutkurs 2016-03-07 om 54Kr

* http://www.rnrmarketresearch.com/multi-factor-authentication-market-by-modeltype-two-three-four-five-factor-application-banking-finance-healthcare-government-defense-travel-immigration-consumer-electronics-comme-market-report.html


För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 065 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Om PhenixID

PhenixID är en ledande leverantör av lösningar för säker inloggning och identitetshantering. PhenixID erbjuder lösningar som gör att organisationer kan hantera sina digitala identiteter och dess resurser på ett säkert och kostnadseffektivt sätt samtidigt som informationskvaliteten och processer kring identiteter kan upprätthållas och att applikationer/tjänster kan skyddas via säker inloggning. 

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi kommer redan under den närmaste 6 månaders perioden se effekten av samarbetet i vår ökade försäljning. Att vi kompletterar vårt produktutbud med PhenixIDs kommer att gagna våra kunder och vår försäljning såväl på medel som på lång sikt, men även av strategiska skäl, som exempelvis IoT
Jim Carlsson, VD på Clavister
Med partnerskapet ges en möjlighet för Clavister till cross-försäljning och att kunna erbjuda PhenixIDs portfölj av autentisering och identitets-hanteringsprodukter till marknader där Clavister finns idag som Norden, EU, Japan, Brasilien, Kina och på sikt Afrika. Marknaden för säker inloggning eller vad man brukar benämna ” multi-faktor autentisering” beräknas växa med 17,7% årligen och vara värld närmare 10 miljarder USD år 2020. Vi har som ambition att växa påtagligt mer än marknaden.
Peter Laurén, VD på PhenixID