• news.cision.com/
  • Clavister/
  • Clavister säkrar ytterligare finansiering och har beslutat ansöka om listbyte till NASDAQ OMX Sthlm under 2016

Clavister säkrar ytterligare finansiering och har beslutat ansöka om listbyte till NASDAQ OMX Sthlm under 2016

Report this content

Clavister har genomfört en emission om 30Mkr till emissionspriset 35Kr per aktie, motsvarande en utspädning om 5,2 %. Detta är en del i en finansiering till stöd för genomförandet av en accelererad tillväxtstrategi baserat på de utökande affärsmöjligheter som den senaste tidens strategiska avtal innebär för bolaget.

  • Clavister har genomfört en emission om 30Mkr till emissionspriset 35Kr per aktie, motsvarande en utspädning om 5,2 %
  • Inlösen av de optionsprogram som förfaller under 2015, alla med lösenpris lägre än nuvarande aktiekurs, ger vid full lösen upp till 36Mkr. Därtill ligger tidigare överenskommelse med möjlighet till lånefinansiering med Harbert vilket möjliggör 2MEUR 

Styrelsen har på grundval av de kommersiella förutsättningarna och den finansiering som säkerställts, fattat ett beslut att ansöka om listbyte till NASDAQ OMX Stockholm under 2016. 

Clavister (Nasdaq: CLAV), ett ledande företag inom högpresterande nätverkssäkerhet har genomfört en riktad emission till externa investerare om 30Mkr. Tillkommande Investerare är grupperingar kring Familjen; Niclas Eriksson, Hamberg och Klint. Samtliga har förbundit sig till en inlåsning om 6 månader. Emissionspriset uppgick till 35Kr per aktie, en rabatt om 6 % jämfört med stängningskurs fredag 2015-08-21. Antalet aktier utökas genom emissionen med 857 143 stycken, motsvarande en utspädning om 5,2 %. Antalet aktier uppgår till 16 426 013 aktier innan emission och 17 283 156 efter emission.

Clavister har registrerat 72 500 aktier hänförlig till optionslösen av del av de tre äldre optionsprogrammen som förfaller under 2015. Dessutom har ytterligare 35 000 optioner signats för inlösen till aktier. De tre optionsprogram som förfaller under 2015 ligger alla med lösen understigande nuvarande aktiekurs och skulle vid full teckning inklusive redan lösta optioner kunna ge upp till ca 36 Mkr i inlösen till Clavister.

Därtill föreligger ett finansieringsavtal med Harbert, med vissa förbehåll för avtalets andra tranch om 2MEUR, i enlighet med tidigare kommunikation.

Kapitalet skall gå dels till att säkerställa befintliga åtaganden, men även till kommersiella intressen där kompletterande lösningar inom snabbväxande områden inom telekom och kundanpassning till nya marknader inom Enterprise påtagligt beräknas utöka Clavisters adresserbara marknad inom avgränsade områden. Synergierna beräknas generellt vara betydande såväl för tekniksidan hos Clavister, som för partners och slutkunder.  Dock förväntas intäkterna för dessa områden erhållas i mindre omfattning under 2015 för att successivt synas i resultatet under 2016.

På basis av Clavisters kommersiella förutsättningar och utökade möjligheter, samt befintliga och nya partnerskap och dessutom stärkta finanser så har Styrelsen i Clavister beslutat att under senare delen av 2016 ansöka om listbyte till NASDAQ OMX Stockholm. 

Jim Carlsson, CEO i Clavister, säger: ”Vi har under en längre tid arbetat med Clavisters ’go-to-market’ strategi och vi har under innevarande år skjutit fram våra positioner inom intressanta, områden med kraftig tillväxt. Med betydligt större adresserbara marknader följer även tidigarelagda investeringar och i något fall utökade investeringar. Med de medel vi nu säkrat så har vi tillräckliga muskler för att hantera dessa utökade möjligheter och står även finansiellt starka gentemot partners och kunder.”

För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud" lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi har under en längre tid arbetat med Clavisters ’go-to-market’ strategi och vi har under innevarande år skjutit fram våra positioner inom intressanta, områden med kraftig tillväxt. Med betydligt större adresserbara marknader följer även tidigarelagda investeringar och i något fall utökade investeringar. Med de medel vi nu säkrat så har vi tillräckliga muskler för att hantera dessa utökade möjligheter och står även finansiellt starka gentemot partners och kunder
Jim Carlsson, VD på Clavister