• news.cision.com/
  • Clavister/
  • Clavister ingår partnerskap med NEC och NetCracker för att utveckla nästa generations virtualiserade nätverkslösningar

Clavister ingår partnerskap med NEC och NetCracker för att utveckla nästa generations virtualiserade nätverkslösningar

Report this content

Clavister ansluter till NEC SDN Partner Space och ingår samarbete för att påskynda och säkra SDN och NFV migreringar avsedda för tjänsteleverantörer inom telekom och mobiloperatörer

  • SDN och NFV teknik gör det möjligt för nätoperatörer att flytta från rigida och dyra hårdvarubaserade arkitekturer, till snabbare, mer skalbara virtualiserade nätverk.
  • Kapital- och driftskostnader minskar samtidigt som de ökande kraven på mobila- och moln-tjänster följs, i takt med att komplex nätverkstrafik ökar.
  • SDN och NFV marknaden förväntas växa från 2 miljarder USD 2015 till 45 miljarder USD 2020, det är en årlig tillväxt på 86,1%*).

*)http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/sdn-market.asp

Clavister (Nasdaq: CLAV), ett ledande företag inom högpresterande nätverkssäkerhet, har anslutit sig till NECs ekosystem, NEC SDN Partner Space, och inlett ett samarbete med NEC och NetCracker, båda leverantörer av lösningar inom Software Defined Networking (SDN) och lösningar för virtualiserade nätverksfunktioner (NFV/VNF)

Samarbetet möjliggör lösningar som accelererar och säkrar installationer av SDN och NFV infrastrukturer för tjänsteleverantörer inom telekom och mobiloperatörer.

NetCracker har genomfört omfattande utvärderingar, av olika säkerhetslösningar för virtualiserade miljöer, från flera leverantörer under 2015. Utvärderingen resulterade i att man fann att Clavisters teknologi är mycket innovativ och konkurrenskraftig, vilket har lett till ett partnerskap mellan bolagen.

Samarbetet kommer att innebära att NECs och NetCrackers ledningssystem migreras med Clavisters säkerhetsmjukvara, vilket ger en helt integrerad och säker plattform för SDN och NFV distribution. Detta kommer att påskynda leveransen av de flexibla, skalbara nätverksfunktioner som är kritiska för utvecklingen av nästa generations datacenter, mobila nätverk, molntjänster och smarta städer.

Jim Carlsson, VD för Clavister, kommenterade: "Genom att samarbeta med NEC och NetCracker, kommer vi att vara väl positionerade för att kunna dra nytta av övergången till SDN och NFV, när mobiloperatörer, tjänsteleverantörer och företag migrerar. NEC har en betydande marknadsnärvaro som över tid kommer att skapa en rad nya möjligheter för Clavister, i samband med att ledande företag och operatörer virtualiserar sina nät globalt. Genom vårt samarbete med NEC och NetCracker kommer vi att utveckla lösningar som accelererar och förenklar driftsättning  och hantering av  säkra, SDN och NFV baserade infrastrukturer."

Timur Aliev, Head of Product Strategy and Innovation på NEC, kommenterade: "Med Clavister anslutna till NEC SDN Partner Space ekosystem, i samarbete med NEC och NetCracker, ger det oss möjlighet att ytterligare stärka säkerheten som krävs i virtualiserade nätverksmiljöer. Tillsammans med över 40 andra marknadsledare, kommer vi att kunna erbjuda nya tjänster för SDN och NFV miljöer, utan att kompromissa med något inslag av nätverksfunktionalitet."

Rahul Chandra, Vice President Worldwide Business Development (SDN / NFV) på NetCracker, tillade: "Alltsedan cyberattacker blivit alltmer uppmärksammade, är dynamiskt orkestrerade säkerhetslösningar ett fokusområde för våra kunder inom telekom. Samarbetet med Clavister ger oss möjlighet att utveckla en lösning som adresserar detta område samtidigt som vi påskyndar utbyggnaden av processen för SDN och NFV nätverk. Detta gör det möjligt för NEC och NetCracker att leverera fullständig lösning i takt med att tjänste-leverantörer och mobiloperatörer i ökad utsträckning ser fördelarna med virtualiserade nätverk. "

Att bli en del av NECs SDN Partner Space ekosystem möjliggör för Clavister, NEC och NetCracker  ett samarbete  inom gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som kommer att skapa tekniska och affärsmässiga synergier.

Mer information kan hittas på www.clavister.com och www.sdnspace.com

För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 065 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Genom att samarbeta med NEC och NetCracker, kommer vi att vara väl positionerade för att kunna dra nytta av övergången till SDN och NFV, när mobiloperatörer, tjänsteleverantörer och företag migrerar. NEC har en betydande marknadsnärvaro som över tid kommer att skapa en rad nya möjligheter för Clavister, i samband med att ledande företag och operatörer virtualiserar sina nät globalt. Genom att samarbeta med NEC och NetCracker kommer vi att utveckla lösningar som accelererar och förenklar driftsättning och hantering av säkra, SDN och NFV baserade infrastrukturer.
Jim Carlsson, VD för Clavister
Med Clavister anslutna till NEC SDN Partner Space ekosystem, i samarbete med NEC och NetCracker, ger det oss möjlighet att ytterligare stärka säkerheten som krävs i virtualiserade nätverks miljöer. Tillsammans med över 40 marknadsledare, kommer vi att kunna erbjuda nya tjänster för SDN och NFV miljöer, utan att kompromissa med något inslag av nätverksfunktionalitet
Timur Aliev, Head of Product Strategy and Innovation på NEC
Alltefter att cyberattacker blivit alltmer uppmärksammade, är dynamiskt orkestrerade säkerhetslösningar ett fokusområde för våra kunder inom telekom. Samarbetet med Clavister ger oss möjlighet att utveckla en lösning som adresserar detta område samtidigt som vi påskyndar utbyggnaden av processen för SDN och NFV nätverk. Detta gör det möjligt för NEC och NetCracker att leverera fullständig lösning i takt med att tjänste-leverantörer och mobiloperatörer i ökad utsträckning ser fördelarna med virtualiserade nätverk
Rahul Chandra, Vice President Worldwide Business Development (SDN / NFV) på NetCracker