• news.cision.com/
  • Clavister/
  • NTT Broadband Platform väljer Clavister som leverantör av WiFi Access Gateways för sitt nationella Wi-Fi-nät

NTT Broadband Platform väljer Clavister som leverantör av WiFi Access Gateways för sitt nationella Wi-Fi-nät

Report this content

NTT Broadband Platform Inc. (NTTBP), en av de största Wi-Fi-tjänsteleverantörerna i Japan, väljer Clavister och systemintegratören MIRAIT för att säkra och optimera sitt nationella Wi-Fi-nät med över 220 000 accesspunkter. NTTBPs målsättning är att kunna befästa sin ställning som premiumleverantör av tjänster till krävande användare.

Clavister (Nasdaq:CLAV), en leverantör av högpresterande lösningar för nätverkssäkerhet, meddelar idag att NTTBP, en japansk leverantör av publika Wi-Fi-tjänster, kundanpassade Wi-Fi-lösningar för transport- och fordonssektorn, butikskedjor och lokala myndigheter, Wi-Fi på idrottsarenor och kongresscentra och andra mervärdestjänster, har valt Clavister och dess integratörspartner MIRAIT för att leverera säkerhetslösningar till NTTBPs omfattande Wi-Fi-nätverk med över 220 000 accesspunkter över hela Japan. NTTBP är en del av NTT Group, en ledande koncern inom kommunikationssektorn, såväl i Japan som globalt.

I Japan räknas publikt Wi-Fi som en del av den grundläggande bredbandsinfrastrukturen, jämte både optisk fiber och radiobaserad LTE (4G). De publika Wi-Fi-näten har också utvecklats till att bli en viktig samhällsfunktion som inte bara möjliggör avlastning av LTE-trafik, utan även bidrar med sociala och affärsmässiga värden för både företag och den offentliga sektorn.

Japan är en av de fyra största LTE-marknaderna i världen, med över 90 miljoner LTE- abonnemang. LTE-trafiken har vuxit snabbt, och en fortsatt snabb tillväxt förväntas i takt med att fler IoT- enheter ansluts till nätverken. NTTBP avser att avlasta LTE-trafiken till sitt högpresterande Wi-Fi-nätverk för att reducera lasten på sitt mobilnät samtidigt som man förbättrar användarnas upplevelse av mobilt internet. 

Clavister kommer att leverera en säkerhetslösning för att säkerställa att NTTBP behåller kontrollen över sina nät, samt underlätta för möjligheterna att skapa nya mervärdestjänster och intäktsströmmar. Clavisters lösning är mycket skalbar och kan snabbt och effektivt integreras med NTTBPs nätverksinfrastruktur. Säkerhetsutbyggnaden sker dessutom helt i linje med NTTBPs omfattande nätplanering inför de kommande olympiska spelen i Tokyo år 2020.

"På grund av den ökande belastningen på LTE-näten och efterfrågan på effektiva, säkra, högkvalitativa Wi-Fi-tjänster, är det viktigt att arbeta med en säkerhetsleverantör som kan leverera en högpresterande och skalbar säkerhetslösning. Vi är övertygade om att Clavisters lösning, implementerad av MIRAIT, möter dessa krav genom hela vårt växande nätverk. Clavister har varit det bolag bland våra tilltänkta leverantörer, som snabbast kunde anpassa sig till NTTBPs strategi ", säger Toshiya Masuzawa Executive Manager, Senior Vice President på NTTBP.

Jim Carlsson, VD för Clavister, säger: "Genom samarbetet med vår partner MIRAIT, förbättrar vi NTTBPs kunders upplevelse av mobilt internet, vi ger dem snabb åtkomst till webben och den prestanda och säkerhet de förväntar sig. Lösningen avlastar LTE-nät i områden med hög befolkningstäthet, samtidigt som den ger ”sömlös” mobil surf. Den stöder också utbyggnaden av riktade mervärdestjänster för abonnenter. Skalbarheten i vår lösning ger möjlighet att säkra ett landsomfattande WiFi-nätverk, och gör det möjligt att tillhandahålla resurser och offentliga tjänster till abonnenter och turister; möjligheterna är verkligen oändliga". "NTTBP har ensamt ansvar för WiFi-verksamheten inom NTT-koncernen, vars kärnverksamhet är telekom, och är en av de ledande företagsgrupperna i Japan. NTT Group ser molntjänster som sin grund för tillväxt, och ställer stora förväntningar på Wi-Fi-verksamheten som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. MIRAIT är fullt införstådda med att NTT Group planerar bygga ut säkerheten i sitt Wi-Fi erbjudande. Clavisters lösning för operatörer erbjuder en hög nivå av både prestanda och säkerhet.", säger Shigeru Yanagisawa, VD och chef för Solution Business HQ MIRAIT.

Implementeringen av Clavisters lösning i NTTBPs nät bedöms ske successivt för att vara på plats inför sommar-OS i Japan 2020. Antalet Clavister Wi-Fi Access Gateways kommer att vara beroende på trafikintensiteten per accesspunkt, men uppskattningsvis kommer det krävas en Clavister Wi-Fi Access Gateway per tio till femtio accesspunkter beroende på val av storlek på Wi-Fi Access Gateway samt på områdets trafikbelastning.  

Globalt förväntas antalet Wi-Fi-accesspunkter öka från 64 miljoner år 2015 till över 400 miljoner år 2020 och då stå för uppskattningsvis 50% av all Internet-trafik. Den explosion av nya uppkopplade saker (IoT, Internet of Things) kommer dessutom ställa nya krav på  säkerhet och optimering.

//ENDS

För mer information om produktområdet, se tidigare distribuerade dokument och PR: ’Clavister WiFi Access Gateway’ och ’Clavister launches WiFi Access Gateway product line’,

Clavister Investor Relationskontakt:

Peter Dahlander
P: +46(0)736 796 740 
peter.dahlander@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2016 kl. 08.00. 

Om NTTBP (och NTT)
NTT Broadband Platform Inc. (NTTBP) är ett bolag inom Nipon Telegraph & Telephone Corp gruppen som erbjuder fiberoptiska bredbandstjänster och mobila bredbandstjänster samt teletjänster via sina koncernbolag, såsom NTT East corp., NTT West corp. NTT Communications och NTT doCoMo. NTTBP har 15 års erfarenhet av Wi-Fi-lösningar sedan juli 2002 i affärsområdet Wi-Fi, som Wi-Fi (whole sale) för telekomoperatörer, Wi-Fi-leverantör för transport, närbutiker, och den offentliga sektorn, och värde-adderande tjänster inom reklam, marknadsföringsorienterat innehåll och content management tjänster samt dataanalys. Man har också levererat Wi-Fi i hög densitet trafikmiljöer som Kongresscentra och Idrottsarenor med arrangörs-dedikerade besökartjänster, inklusive videoströmning, visning i 360 grader och 3D AR tjänster.

Om MIRAIT
MIRAIT Corporation (MIRAIT), en ledande ICT integratör i Japan, har gjort affärer inom kommunikationsinfrastruktur i över 70 år som partner till teleoperatöresmarknaden. MIRAIT Holdings, moderbolaget, hade en omsättning på 270 miljarder yen i FY mars 2016, och växer till en av branschens ledande grupper.

Koncernen bedriver verksamhet i ett flertal områden, inklusive IT, miljö och energisektorn, detta baserat på byggandet av kommunikationsinfrastruktur (fast kommunikation och mobilkommunikation) som är dess huvudsakliga verksamhet, vilket svarar för cirka 60% av omsättningen. Med en rikstäckande expansion av verksamheten och multi-carrier kompatibilitet är MIRAIT aktivt expanderande nya växande marknader, såsom nätverkssäkerhet, molnlösningar och andra innovativa 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Clavister (Nasdaq:CLAV), en leverantör av högpresterande lösningar för nätverkssäkerhet, meddelar idag att NTTBP, en japansk leverantör av publika Wi-Fi-tjänster, kundanpassade Wi-Fi-lösningar för transport- och fordonssektorn, butikskedjor och lokala myndigheter, Wi-Fi på idrottsarenor och kongresscentra och andra mervärdestjänster, har valt Clavister och dess integratörspartner MIRAIT för att leverera säkerhetslösningar till NTTBPs omfattande Wi-Fi-nätverk med över 220 000 accesspunkter över hela Japan. NTTBP är en del av NTT Group, en ledande koncern inom kommunikationssektorn, såväl i Japan som globalt
Twittra det här

Citat

På grund av den ökande belastningen på LTE-näten och efterfrågan på effektiva, säkra, högkvalitativa Wi-Fi-tjänster, är det viktigt att arbeta med en säkerhetsleverantör som kan leverera en högpresterande och skalbar säkerhetslösning. Vi är övertygade om att Clavisters lösning, implementerad av MIRAIT, möter dessa krav genom hela vårt växande nätverk. Clavister har varit det bolag bland våra tilltänkta leverantörer, som snabbast kunde anpassa sig till NTTBPs strategi
Toshiya Masuzawa Executive Manager, Senior Vice President på NTTBP
Genom samarbetet med vår partner MIRAIT, förbättrar vi NTTBPs kunders upplevelse av mobilt internet, vi ger dem snabb åtkomst till webben och den prestanda och säkerhet de förväntar sig. Lösningen avlastar LTE-nät i områden med hög befolkningstäthet, samtidigt som den ger ”sömlös” mobil surf. Den stöder också utbyggnaden av riktade mervärdestjänster för abonnenter. Skalbarheten i vår lösning ger möjlighet att säkra ett landsomfattande WiFi-nätverk, och gör det möjligt att tillhandahålla resurser och offentliga tjänster till abonnenter och turister; möjligheterna är verkligen oändliga
Jim Carlsson, VD för Clavister
NTTBP har ensamt ansvar för WiFi-verksamheten inom NTT-koncernen, vars kärnverksamhet är telekom, och är en av de ledande företagsgrupperna i Japan. NTT Group ser molntjänster som sin grund för tillväxt, och ställer stora förväntningar på Wi-Fi-verksamheten som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. MIRAIT är fullt införstådda med att NTT Group planerar bygga ut säkerheten i sitt Wi-Fi erbjudande. Clavisters lösning för operatörer erbjuder en hög nivå av både prestanda och säkerhet
Shigeru Yanagisawa, VD och chef för Solution Business HQ MIRAIT