Viktor Kovacs väljs till ny Styrelseordförande i Clavister

Report this content

Clavister (Nasdaq: CLAV) annonserar idag att styrelsen i Clavister har valt Viktor Kovacs till styrelseordförande fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Björn Norrbom, bolagsstämmovald styrelseordförande, har av personliga skäl valt att begära ett entledigande från sin roll som styrelseledamot och styrelseordförande.  

Kovacs, tidigare vice ordförande i Clavisters styrelse, har betydande erfarenhet av att leda strategidesign och implementation i utvecklings- och tillväxtbolag inom ICT-sektorn. Kovacs har haft ledande befattningar inom EDS Corp. (förvärvat av HP), Portal Software (förvärvat av Oracle), Cisco och andra internationella bolag. Kovacs kommer som styrelseordförande att ta en mer aktiv roll och kommer bl a verka för en styrning mot ökad kommersialisering och strategisk tillväxt, genom organierad och strukturerad exekvering och tydliga ansvarsförhållanden.

”Som industri-veteran har jag haft möjligheten att hjälpa organisationer att maximera sin potential och möjliggöra god värdeutveckling för aktieägare genom ett starkt fokus på kundnöjdhet och ökade marknadsandelar. Min nya roll tillåter mig att i ökad omfattning hjälpa Clavister att nå sin fulla kommersiella potential. Den redan uppbyggda bas av kunder inom enterprise- och Service Provider-segmenten skall såväl upprätthållas som växa med nya kunder. Det är en mycket spännande tid för Clavister och jag är glad att kunna få ta del av dessa omfattande tillväxt-möjligheter som Clavister och marknaden erbjuder” säger Viktor Kovacs.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2017 kl. 08.30.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,802 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Clavister annonserar idag att styrelsen i Clavister har valt Viktor Kovacs till styrelseordförande fram till nästa ordinarie bolagsstämma
Twittra det här

Citat

Som industri-veteran har jag haft möjligheten att hjälpa organisationer att maximera sin potential och möjliggöra god värdeutveckling för aktieägare genom ett starkt fokus på kundnöjdhet och ökade marknadsandelar. Min nya roll tillåter mig att i ökad omfattning hjälpa Clavister att nå sin fulla kommersiella potential. Den redan uppbyggda bas av kunder inom enterprise- och Service Provider-segmenten skall såväl upprätthållas som växa med nya kunder. Det är en mycket spännande tid för Clavister och jag är glad att kunna få ta del av dessa omfattande tillväxt-möjligheter som Clavister och marknaden erbjuder
Victor Kovacs, Styrelsens Ordförande