Johan Öhman ny koncernchef när Clavister rustar för listbyte och tillväxt

Report this content

Clavister har haft viktiga framgångar med ett antal större kunder och partners, såsom Nokia, Canon och Intel under de senaste åren. Bolaget vill nu öka fokuseringen för att realisera och maximera denna potential. Till ny Vd utses Johan Öhman som tillför bolaget värdefull erfarenhet. Jim Carlsson, Clavisters nuvarande VD, tar på eget initiativ, rollen som chef för strategisk försäljning. 

Clavister (NASDAQ: CLAV) meddelar idag att styrelsen har rekryterat Johan Öhman som ny VD. Johan tillträder den 6 mars, 2017. Johan kommer att bygga verksamheten vidare mot fortsatt tillväxt och till lönsamhet, samt förbereda bolaget för framtida listbyte. Johan har en gedigen erfarenhet av att utveckla bolag mot hög tillväxt och lönsamhet, inte minst som VD för NetEnt. Johan har dessutom erfarenhet av att driva företag på en reglerad marknad.

Jim Carlsson, Clavisters nuvarande VD kommer att arbeta med att utveckla Clavisters möjligheter med befintliga nyckelkunder och partners samt bygga vidare på de personliga relationer han byggt upp, såväl internationellt som nationellt. Jim kommer behålla sitt betydande aktieinnehav samt optionerna i Clavister och kommer inledningsvis arbeta parallellt med ny VD. Styrelsen ser mycket positivt på detta.

”Det är ett fantastiskt spännande uppdrag och jag är stolt över att ha fått förtroendet av styrelsen att leda Clavister in i nästa skede. Efterfrågan på IT-säkerhetslösningar växer stadigt, bl.a. som ett resultat digitaliseringen och ökande datatrafik. Jag ser många likheter mellan Clavister och den resa jag var med om på NetEnt. Clavister har ett starkt produkterbjudande, inom såväl Enterprise-marknaden som för Telecom-segmentet där bolaget är unikt positionerat. Jag är övertygad om att det arbete som gjorts kommer bära frukt under åren som kommer”, säger Johan Öhman. 

”Clavisters verksamhet har långa ledtider men bolaget har nu lyckats positionera sig inom säkerhetsområdet som få andra, vilket jag är mycket stolt över. Det är också en stor glädje att få arbeta med Johan och ta del av hans erfarenheter som Börs-VD. Själv ser jag fram emot att få lägga mera tid på försäljning och strategiska allianser, med de möjligheter vi har här – vi är precis i början av en mycket spännande resa”, säger Jim Carlsson.

Johan Öhman var VD för NetEnt (NASDAQ: NET-B) åren 2006–2011. Under hans ledning blev bolaget marknadsledare inom sin bransch och växte konsekvent mer än marknaden och med hög lönsamhet. Bolaget noterades på NASDAQ OMX Stockholm i januari 2009. Johan har dessutom mångårig erfarenhet från Telecom-mjukvaruföretag där han bl.a. arbetat med affärsutveckling, internationell försäljning och strategiexekvering.

Johan Öhman har en magisterexamen i ekonomi från Lunds Universitet samt en MBA från University of Reading/Henley MC.

//Ends

Mer information om det här pressmeddelandet kan lämnas av:

Jim Carlsson, VD
P: +46(0)70 262 22 24
jim.carlsson@clavister.com

eller

Björn Norrbom, Styrelsens orförande
P: +46(0)70 591 88 00
bjorn.norrbom@clavister.com

Clavister Investor Relationskontakt:

Peter Dahlander
P: +46(0)736 796 740 
peter.dahlander@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 08.00. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är ett fantastiskt spännande uppdrag och jag är stolt över att ha fått förtroendet av styrelsen att leda Clavister in i nästa skede. Efterfrågan på IT-säkerhetslösningar växer stadigt, bl.a. som ett resultat digitaliseringen och ökande datatrafik. Jag ser många likheter mellan Clavister och den resa jag var med om på NetEnt. Clavister har ett starkt produkterbjudande, inom såväl Enterprise-marknaden som för Telecom-segmentet där bolaget är unikt positionerat. Jag är övertygad om att det arbete som gjorts kommer bära frukt under åren som kommer
Johan Öhman
Clavisters verksamhet har långa ledtider men bolaget har nu lyckats positionera sig inom säkerhetsområdet som få andra, vilket jag är mycket stolt över. Det är också en stor glädje att få arbeta med Johan och ta del av hans erfarenheter som Börs-VD. Själv ser jag fram emot att få lägga mera tid på försäljning och strategiska allianser, med de möjligheter vi har här – vi är precis i början av en mycket spännande resa
Jim Carlsson