Clavister lanserar WiFi Access Gateways

Report this content

En ny serie produkter från Clavister gör det möjligt för tjänsteleverantörer att optimera och säkra sina WiFi-nätverk

Clavister (Nasdaq: CLAV), ledande inom högpresterande nätverkssäkerhet, har idag lanserat en ny serie WiFi Access Gateway-produkter. Den nya produktserien adresserar marknadens ökande krav på upplevd kvalitet, säkerhet och tjänstedifferentiering samt ger möjlighet att skydda användare och utrustning i en WiFi-infrastruktur mot säkerhetshot.

Enligt Ciscos ”Visual Networking Index (VNI) Forecast”, kommer 50% av all världens Internettrafik att passera WiFi-uppkopplingar år 2020, en ökning med 42% från år 2015. Man räknar även att 1,15 ZB (zetta-byte) med data kommer att överföras över WiFi-nätverk, vilket motsvarar hela den datamängd som har överförts på Internet sedan Internet skapades.

En tydlig marknadstrend är den stora ökningen av offentliga WiFi-accesspunkter i stadskärnor, gallerior, arenor, flygplatser, järnvägsstationer och butiker. Cisco VNI Forecast uppskattar att antalet accesspunkter kommer att öka från 64 miljoner år 2015 till 433 miljoner år 2020, vilket innebär en sjufaldig ökning. Detta kommer att eskalera ytterligare genom tillväxten av så kallade "homespots", WiFi-nät som tillhandahålls av bredbandsabonnenter i hemmen och som görs tillgängliga för allmänt bruk. Kina, Frankrike och Japan kommer att leda marknaden för antalet ”homespots” år 2020.

Med ett ökat användande av offentliga WiFi-accesspunkter ställs det en allt högre förväntan på tjänsteleverantörerna att maximera kvalitet, kapacitet och tillgänglighet till nätverken samtidigt som de förväntas tillhandahålla ett robust skydd mot befintliga och framtida säkerhetshot.

Clavisters nya serie av WiFi Access Gateways gör det möjligt för tjänsteleverantörer att distribuera en skalbar och effektiv lösning för att uppfylla dessa krav. Baserat på Clavisters högpresterande cOS Core-programvara, ger Clavister WiFi Access Gateway en möjlighet för WiFi-tjänsteleverantörer att ytterligare kapitalisera på sitt erbjudande genom att lägga till nya intäktsströmmar och förbättra den totala kundupplevelsen. Med hjälp av dessa lösningar kan tjänsteleverantörerna allokera resurser i sina nät baserat på användarprofiler och applikationer samt skapa flera servicenivåer för en differentierad prissättning. Allt detta dessutom helt integrerat med avancerade säkerhetsfunktioner som annars normalt saknas i enklare WiFi Gateways.

Clavisters WiFi Access Gateway-serie omfattar flera olika produktmodeller och även ett fullt virtualiserat alternativ för distribution i moln- och datacenter-lösningar. Prisbilden varierar från ca 18.000 SEK upp till ca 350.000 SEK beroende på modell, kapacitet och konfiguration. För en typkund innebär det att en WiFi Access Gateway har kapacitet att täcka från tio accesspunkter till flera tusen, beroende på modell, placering och typ av tjänst som skall tillhandahållas. 

 John Vestberg, CTO och chef för Product Management hos Clavister kommenterar: "Under de senaste åren har Clavister skaffat sig lång erfarenhet av att säkra krävande offentliga WiFi-miljöer, inklusive det svenska kungliga bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling samt flera SHL (Svenska Hockey League) arenor och Skid-VM i Falun. 

 Vi är glada över att vi nu kan dela med oss av den erfarenheten till andra WiFi- tjänsteleverantörer på marknaden och vi är övertygade om att våra nya lösningar kan hantera de typiska problemställningar som finns i WiFi-nätverken. 

 Denna lansering betecknar också en viktig milstolpe för Clavister, då vi för första gången expanderar vår portfölj i ett intilliggande marknadssegment genom att utnyttja vår tekniska bas. Vi har förväntningar på strategiska framgångar inom detta område."

--ENDS

För ytterligare teknisk information kontakta:

John Vestberg, CTO
+46(0)70 262 22 10 
john.vestberg@clavister.com


Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 09.00. 

Clavister Investor Relationskontakt:

Peter Dahlander
P: +46(0)736 796 740 
peter.dahlander@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Clavister, ledande inom högpresterande nätverkssäkerhet, har idag lanserat en ny serie WiFi Access Gateway-produkter. Den nya produktserien adresserar marknadens ökande krav på upplevd kvalitet, säkerhet och tjänstedifferentiering samt ger möjlighet att skydda användare och utrustning i en WiFi-infrastruktur mot säkerhetshot
Twittra det här

Citat

Under de senaste åren har Clavister skaffat sig lång erfarenhet av att säkra krävande offentliga WiFi-miljöer, inklusive det svenska kungliga bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling samt flera SHL (Svenska Hockey League) arenor och Skid-VM i Falun. Vi är glada över att vi nu kan dela med oss av den erfarenheten till andra WiFi- tjänsteleverantörer på marknaden och vi är övertygade om att våra nya lösningar kan hantera de typiska problemställningar som finns i WiFi-nätverken. Denna lansering betecknar också en viktig milstolpe för Clavister, då vi för första gången expanderar vår portfölj i ett intilliggande marknadssegment genom att utnyttja vår tekniska bas. Vi har förväntningar på strategiska framgångar inom detta område
John Vestberg, CTO på clavister