Clavister säkerställer finansiering för offensiva investeringar

Report this content

Clavister har genomfört en riktad emission om drygt 21Mkr till emissionspriset 53Kr per aktie. Emissionen motsvarar en utspädning om 2%. Emissionsmedel skall användas till att tidigarelägga offensiva investeringar, bl. a till följd av samarbetet med Nokia Networks. 

Clavister (Nasdaq: CLAV) har genomfört en riktad emission till huvudsakligen externa privata investerare om 21,2Mkr. Emissionspriset uppgick till 53Kr per aktie. Genom emissionen utökas antalet aktier med 400.000 stycken vilket motsvarar en utspädning om 2,1%. Antalet aktier uppgår till 18.685.608 aktier innan emission och 19.085.608 aktier efter emission. 

Clavisters likviditet uppgick till 43,5Mkr vid årsskiftet och fylls på med ovan emission. Likviditeten är därmed god. Förutom de transaktionskostnader som utgår till NASDAQ har Clavister inga ytterligare kostnader i samband med emissionen och balansräkningen kommer att vara fortsatt stark.

Dessa satsningar är en direkt följd bl a av det strategiska avtal Clavister nyligen ingått med Nokia Networks. Investeringen skall säkerställa att Clavister kan accelerera och utöka de satsningar bolaget genomför inom både produkt- och affärsutveckling.

Jim Carlsson, VD Clavister kommenterar: ”Samarbetet med Nokia Networks går in i en ny spännande fas och öppnar för ytterligare kommersiella möjligheter med betydande synergier.”

För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har cirka 6 300 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Clavister (Nasdaq: CLAV) har genomfört en riktad emission till huvudsakligen externa privata investerare om 21,2Mkr
Twittra det här

Citat

Samarbetet med Nokia Networks går in i en ny spännande fas och öppnar för ytterligare kommersiella möjligheter med betydande synergier.”
Jim Carlsson, VD