Clavister säkerställer finansiering för offensiva investeringar

Clavister har genomfört en riktad emission om drygt 21Mkr till emissionspriset 53Kr per aktie. Emissionen motsvarar en utspädning om 2%. Emissionsmedel skall användas till att tidigarelägga offensiva investeringar, bl. a till följd av samarbetet med Nokia Networks. 

Clavister (Nasdaq: CLAV) har genomfört en riktad emission till huvudsakligen externa privata investerare om 21,2Mkr. Emissionspriset uppgick till 53Kr per aktie. Genom emissionen utökas antalet aktier med 400.000 stycken vilket motsvarar en utspädning om 2,1%. Antalet aktier uppgår till 18.685.608 aktier innan emission och 19.085.608 aktier efter emission. 

Clavisters likviditet uppgick till 43,5Mkr vid årsskiftet och fylls på med ovan emission. Likviditeten är därmed god. Förutom de transaktionskostnader som utgår till NASDAQ har Clavister inga ytterligare kostnader i samband med emissionen och balansräkningen kommer att vara fortsatt stark.

Dessa satsningar är en direkt följd bl a av det strategiska avtal Clavister nyligen ingått med Nokia Networks. Investeringen skall säkerställa att Clavister kan accelerera och utöka de satsningar bolaget genomför inom både produkt- och affärsutveckling.

Jim Carlsson, VD Clavister kommenterar: ”Samarbetet med Nokia Networks går in i en ny spännande fas och öppnar för ytterligare kommersiella möjligheter med betydande synergier.”

För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har cirka 6 300 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Clavister (Nasdaq: CLAV) har genomfört en riktad emission till huvudsakligen externa privata investerare om 21,2Mkr
Twittra det här

Citat

Samarbetet med Nokia Networks går in i en ny spännande fas och öppnar för ytterligare kommersiella möjligheter med betydande synergier.”
Jim Carlsson, VD