Clavister erhåller order på virtualiserad säkerhet från stor global mobiloperatör

Clavister erhåller ytterligare en order avseende virtualiserad säkerhet från en större global mobiloperatör, ordervärdet uppgår initialt till ca 2 MSEK. Clavister, vars affärsmodell baseras på datamängd, uppskattar affären till mellan 20 och 40 MSEK över en femårsperiod.

Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande säkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk, har erhållit en order avseende virtualiserad säkerhet från en större global mobiloperatör med verksamhet i flertalet länder.

Inledningsvis avser affären ett enskilt asiatiskt land, och gäller en lösning som driftsätts i en av de mest trafikintensiva punkterna i mobilnätverket. Den initiala ordern uppgår till ca 2 MSEK. Enligt bolagets bedömning och tidigare affärsuppdatering för telekom, och i enlighet med Clavisters affärsmodell som baseras på datamängd, uppskattas affären försiktigt räknat till mellan 20 och 40 MSEK över fem år för den enskilda lösningen och landet.

Affären lägger ytterligare en kund till listan över mobiloperatörer som nu påbörjar investeringar i virtualiserad infrastruktur, vilket ökar tillförsikten till tidigare externa prognoser som gör gällande att 80% av operatörernas investeringar år 2020 kommer att avse virtualiserad teknologi.

”Vi är glada över att ytterligare en namnkunnig mobiloperatör sätter sin tillit till Clavister,” säger John Vestberg, VD för Clavister. ”Då vår affärsmodell baseras på datamängd är vår förväntansbild att denna affär växer i värde de kommande åren, särskilt då mängden mobildata i Asien förväntas öka åttafaldigt fram till år 2022 enligt Ericsson Mobility Report.”

//Ends

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017 kl. 08.00. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5 921 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Clavister har erhållit en order avseende virtualiserad säkerhet från en större global mobiloperatör med verksamhet i flertalet länder. Ordervärdet uppgår till 2 MSEK
Twittra det här

Citat

Vi är glada över att ytterligare en namnkunnig mobiloperatör sätter sin tillit till Clavister.
John Vestberg, VD Clavister
Då vår affärsmodell baseras på datamängd är vår förväntansbild att denna affär växer i värde de kommande åren, särskilt då mängden mobildata i Asien förväntas öka åttafaldigt fram till år 2022 enligt Ericsson Mobility Report
John Vestberg, VD Clavister