• news.cision.com/
  • Clavister/
  • PhenixID, ett bolag i Clavister koncernen, har ingått avtal om försäljning av identitets-lösningar för ca 10 miljoner kronor

PhenixID, ett bolag i Clavister koncernen, har ingått avtal om försäljning av identitets-lösningar för ca 10 miljoner kronor

Report this content

PhenixID tecknar avtal med kunder till ett värde om ca 10 MSEK, varav merparten faktureras under december 2016. 

Clavister (Nasdaq: CLAV), ledande inom högpresterande nätverkssäkerhet, meddelar att PhenixID, ett bolag i Clavister koncernen, under december månad har tecknat avtal till ett värde om cirka 10 miljoner kronor med ett antal kunder om att leverera lösningar för säker inloggning samt kostnadseffektiv administration av digitala identiteter. 

Clavister Holding AB´s dotterbolag PhenixID AB, en ledande leverantör av lösningar för säker inloggning och identitetshantering, har under december månad tecknat avtal med ett antal kunder om att leverera lösningar som gör att de kan hantera sina digitala identiteter och resurser på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som applikationer/tjänster skyddas via säker multi-faktor autentisering (MFA).

Jim Carlsson, VD på Clavister kommenterar: ”Ett av de absolut vanligaste ”cyber-brotten” idag är identitetsstölder. Ett sätt att reducera risken för identitetsstölder är att installera PhenixID´s och Clavisters 2-faktors autentisering, en s.k. multi-faktor autentisering. Målet med multi-faktor autentiseringsmetoder är att exponentiellt öka svårigheten med vilken en obehörig person kan utnyttja inloggningsprocessen”.

Läs mer om säker inloggning:

https://www.phenixid.se/solution/strong-authentication/

Läs mer om identitetshantering:

https://www.phenixid.se/solution/identity-management/

Clavister Investor Relationskontakt:

Peter Dahlander
P:  46(0)736 796 740 
peter.dahlander@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2017 kl. 16.00. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

PhenixID, ett bolag i Clavister koncernen, har ingått avtal om försäljning av identitets-lösningar för ca 10 miljoner kronor
Twittra det här

Citat

Ett av de absolut vanligaste ”cyber-brotten” idag är identitetsstölder. Ett sätt att reducera risken för identitetsstölder är att installera PhenixID´s och Clavisters 2-faktors autentisering, en s.k. multi-faktor autentisering. Målet med multi-faktor autentiseringsmetoder är att exponentiellt öka svårigheten med vilken en obehörig person kan utnyttja inloggningsprocessen
Jim Carlsson, VD på Clavister