Andra tranchen av Europeiska Investeringsbankens 20 MEUR lån har idag mottagits

Örnsköldsvik, Sverige, 2018-11-07.  Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag erhållit den andra tranchen i det låneavtal, daterat 18 december 2017, som bolaget har ingått med Europeiska Investeringsbanken (“EIB”). Nu utbetald likvid uppgår till 5 MEUR, av lånets totala omfattning om 20 MEUR. Likviden skall användas för att stödja en fortsatt tillväxt mot lönsamhet enligt gällande affärsplan.
Koncernens kassabehållning uppgår nu till 94 MSEK.
Den kvarvarande tredje tranchen uppgår till högst 5 MEUR.

För mer information om ingånget låneavtal hänvisas till pressmeddelanden i samband med bolagets extrastämma den 11 december 2017 och presskonferensen med EIB den 18 december 2017.

För ytterligare information om denna pressrelease, vänligen kontakta:
Håkan Mattisson, CFO
+46(0)660-29 92 00


Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor. B
esök www.clavister.com

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera