Clavister anställer David Nordström som CFO

Örnsköldsvik, Sverige, 9:e juni 2020. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att man anställer David Nordström som CFO. David är idag auktoriserad revisor hos PwC i Stockholm där han arbetat sedan 2011. Som huvudansvarig revisor för ett nittiotal bolag leder David även större revisionsuppdrag mot börsnoterade kunder. David tillträder sin nya befattning hos Clavister den 1:a oktober, och ansluter till koncernledningen vid Clavisters huvudkontor i Örnsköldsvik.

"Jag är väldigt glad att David valt att jobba med oss hos Clavister, och är övertygad om att han kommer vara en värdefull ledare och kollega. Davids engagerande ledarskapsstil i kombination med hans gedigna finansiella kompetens kommer att vara väldigt betydelsefullt för oss när vi fortsätter vår tillväxtresa," kommenterar John Vestberg, koncernchef och VD för Clavister. 

"Jag ser fram emot att ansluta till teamet på Clavister och axla rollen som CFO. Jag upplever att Clavister befinner sig i en spännande tillväxtresa som bara börjat, då bolaget har ett gediget utbud av relevanta produkter och tjänster. Jag personligen attraheras av bolag med en verksamhet som bidrar till sin omvärld vilket Clavister tydligt gör genom att säkerställa funktion och säkerhet i kundernas kritiska infrastruktur," säger David Nordström.
 
För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
John Vestberg, 
VD och koncernchef
+46 (0)660-29 92 00 
eller ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra kontinuitet i företaget. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

 

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020 kl. 09:00 CET.

 

Prenumerera

Dokument & länkar