Clavister anställer Håkan Rippe som ny CFO

Report this content

Eneas tidigare CFO ansluter till Clavister och bidrar med senior och internationell erfarenhet.

Örnsköldsvik, Sverige, 24:e oktober 2019. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att man välkomnar Håkan Rippe som ny CFO med start den 1:a november. Rippe har en gedigen erfarenhet av finansiellt ledarskap, med en bred erfarenhet och kompetens från teknologi- och mjukvarubranschen.

Under tiden på Enea var Rippe en stark bidragande faktor till att bolaget växte sin operationella vinst sju år i rad, samtidigt som han hanterade låne- och equity-finansiering i miljardklassen. Rippe var också drivkraften bakom Eneas förvärv av OpenWave, Qosmos och flertal andra bolag. Utöver detta påvisar Rippes bakgrund från andra framgångsrika svenska bolag som Telelogic och IBM hans förmåga att hantera teknologibolag fokuserade på stark tillväxt och lönsamhet.

“Vi vet att Clavisters ambition att bli den ledande Europeiska cybersäkerhetsexperten enbart kan uppnås genom att omges av medarbetare med gedigen kompetens. Att Håkan ansluter till Clavister och bolagets ledningsgrupp kommer att vara enormt betydelsefullt för oss i form av strategisk vision och finansiell exekvering. Jag ser fram emot att Clavister får åtnjuta Håkans djupa kunskap och erfarenhet,” kommenterar John Vestberg, koncernchef och VD för Clavister.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 Oktober 2019 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar