Clavister fokuserar ytterligare och avyttrar kinesisk verksamhet

Report this content

Örnsköldsvik, Sverige, 1 Oktober, 2019. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att man har tecknat ett avtal om att avyttra sin kinesiska verksamhet. Köpare är bland andra ledningspersoner i det kinesiska dotterbolaget och total köpeskilling uppgår till en symbolisk summa om 100 RMB. Verksamheten i Kina med ett tjugotal medarbetare är inriktad på försäljning av Clavisters produkter. Målgruppen har företrädesvis varit universitet och kunder inom transportsektorn. För helåret 2018 omsatte det kinesiska dotterbolaget ca 6,7 MSEK och bidrog med en nettoförlust till koncernen.

”I linje med vår strategi att ha ett tydligt geografiskt fokus på Norden och DACH, väljer vi att avyttra vårt dotterbolag i Kina. Vi har haft förmånen att kunna attrahera intressanta kunder under de år vi har bedrivit försäljning i Kina, men i takt med att vi har renodlat vår verksamhet har vi gjort bedömningen att vi har bättre förutsättningar att skapa lönsamhet genom att fokusera än mer på våra Europeiska huvudmarknader”, säger VD och koncernchef John Vestberg.

Transaktionen sker genom en aktieöverlåtelse, vilket innebär att köparna övertar samtliga tillgångar, kundavtal, anställningsavtal och övriga förpliktelser. Koncernens resultat för fjärde kvartalet 2019 kommer att belastas marginellt med en nedskrivning av goodwill-poster i samband med avyttringen.

För mer information:

John Vestberg

VD och koncernchef

john.vestberg@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar med mer än 20 års erfarenhet i branschen. Clavister har sitt huvudkontor i Sverige men kunder i fler än 150 länder – allt från myndigheter, företag och tjänsteleverantörer. Clavister erbjuder unika säkerhetslösningar för att skydda digitala tillgångar och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Clavister Holding AB (CLAV) är noterat på NASDAQ First North.