Clavister förvärvar AI-cybersäkerhetsbolaget Omen Technologies

Report this content

28 oktober, 2021 - Örnsköldsvik, Sverige – Clavister, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar för driftskritiska tillämpningar, har slutfört ett strategiskt förvärv av Omen Technologies AB - en leverantör av innovativ cybersäkerhetsteknik baserad på artificiell intelligens (AI) – som kommer att stärka Clavisters lösningsportfölj och ge en möjlighet att adressera den snabbt växande marknaden för AI-baserad cybersäkerhet. Av köpeskillingen på 15 MSEK betalas 3,15 MSEK med kontanta medel och 11,85 MSEK med nyemitterade aktier i Clavister. Clavister har idag i ett separat pressmeddelande annonserat preliminär finansiell information för tredje kvartalet för att möjliggöra genomförandet av förvärvet.

Affären innebär att Omen Technologies verksamhet i sin helhet och samtliga anställda övergår till Clavister. Marknaden för AI-baserad cybersäkerhet genomgår just nu en exponentiell tillväxt med ett förväntad värde av 46,3 miljarder dollar år 2027. Utvecklingen drivs bland annat av en kraftig tillväxt av IoT, uppkopplade enheter och molnbaserade säkerhetslösningar, vilket sammantaget gör detta förvärv till hög strategisk betydelse för Clavister.

AI möjliggör att cybersäkerhetslösningar kan analysera och lära sig av mönster och därmed upptäcka beteendeförändringar hos system eller användare. Detta leder i sin tur till att hot kan förebyggas proaktivt och system kan reagera på attacker i realtid.

Förvärvet av Omen innebär att Clavisters erbjudande mot försvarssektorn förstärks omgående, och skapar möjligheter till betydande merförsäljning till Clavisters redan existerande kundbas. Därutöver finns en god potential att skapa ytterligare tillväxt genom Omens mycket intressanta presumtiva kunder. Ur ett lösningsperspektiv arbetar Omen redan tillsammans med Clavisters Cyber ​​Armour-team för att integrera tekniken i utvalda Clavister-produkter. Under de närmaste två åren kommer Omens teknik dessutom att integreras i Clavisters SASE-lösning för att kunna erbjuda molnleverans av AI-baserad detektering av hot och attacker.

Grundarna av Omen Technologies är prisbelönta forskare och affärsutvecklare med stor erfarenhet av cybersäkerhet från både universitetsvärlden och näringslivet. Omen kommer därmed att addera viktig domänkompetens till Clavister, och med gememsam svensk bakgrund och ett redan etablerat samarbete finns de bästa förutsättningar för en lyckosam integration. Förutom att stärka Clavisters positionering ”Security by Sweden” passar förvärvet av Omen väl in i Clavisters uttalade förvärvsstrategi.

Omens kunder och projekt finns i nordeuropa och primärt i Sverige, och avser främst verksamhetskritiska tillämpningar. Ett exempel är inom försvarssektorn där Clavister och Omen redan samarbetar tillsammans med BAE Systems för att bygga AI-baserad cybersäkerhet för CAN- och IP-trafik i stridsfordon. Med tiden kommer Omens AI-teknik, som är applicerbar inom alla Clavisters fokusområden, att integreras i merparten av Clavisters lösningar.

Givet marknadstrenderna inom cybersäkerhet har AI varit en högt prioriterad funktionalitet i Clavisters tekniska roadmap. Förvärvet av Omen är inte bara ett kostnadseffektivt sätt att uppnå denna funktionalitet, utan ger även möjlighet till tidiga intäkter genom flera potentiella kunder redan under 2022. Omens teknologi har testats framgångsrikt av flera stora företag även utanför Clavisters och Omens gemensamma försvarsrelaterade projekt. Dessa potentiella kunder innebär väldigt attraktiva tillväxtmöjligheter för Clavister, vilket medför en tydlig potentiell EBITDA-tillväxt givet den höga bruttomarginalen på den typ av licensförsäljning som affärerna innebär.

Clavister förvärvar Omen för en köpeskilling baserat på bolagsvärde om 15 MSEK på skuld- och kontantfri basis. Grundarna av Omen erhåller sin del av köpeskillingen i aktier mot bakgrund av den tillväxtpotential som båda parter ser genom att integrera Omen i Clavister-portföljen. För att förse grundarna av Omen med ovan nämnda aktier avser styrelsen i Clavister att, i enlighet med ett bemyndigande från årsstämman 2021, besluta om en riktad kvittningsemission av ca 1,67 miljoner aktier till grundarna av Omen till en teckningskurs per aktie om 7,08 kr. Denna kvittningsemission är planerad att genomföras den 4 november 2021. Den fjärde aktieägaren, Chalmers Ventures med 21% ägande, betalas kontant.

Omens verksamhet har genererat begränsade intäkter med positivt nettoresultat sedan bolaget grundades 2019. Förvärvet förväntas ge Clavister ett positivt nettobidrag till EBITDA för 2022. Påverkan på Clavisters balansräkning till följd av integrationen av Omens verksamhet är nominiell.

- Vi har samarbetat med Omen Technologies under en tid och har imponerats av deras förmåga att skapa innovativa lösningar som skyddar integrerade system. Det är tydligt att AI-baserad teknologi kommer att spela en viktigt roll i all typ av cybersäkerhet framgent. Cyberattacker utvecklas och blir alltmer avancerade och vi behöver lösningar som snabbt kan analysera nya trender och mönster för att kunna öka säkerheten i ett alltmer uppkopplat samhälle. Hela Clavisters produktportfölj kommer att stärkas genom detta förvärv och jag är övertygad om att detta kommer stärka vårt vårt fokus och vår förmåga att expandera inom alla sektorer, säger John Vestberg, VD för Clavister.

- Vi är otroligt stolta över de framsteg vi har gjort inom AI-baserat cyberskydd. Vår drivkraft att utveckla innovativ teknik för att bekämpa moderna cyberhot har rönt stor uppmärksamhet från ledande tillverkare. Genom att gå samman med Clavister, ett företag som länge legat i framkant på den svenska och europeiska cybersäkerhetsmarknaden, kommer vi kunna skala upp och snabbare nå vår vision och våra mål, säger Wissam Aoudi, VD för Omen Technologies.

 

Clavister webbinar

Fredagen den 29 oktober kl 09.00 CET kommer Clavister att hålla ett webbinar angående förvärvet. John Vestberg, VD för Clavister, och Wissam Aoudi, VD och medgrundare av Omen Technologies kommer att ge sina tankar kring förvärvet, och sessionen avslutas med en frågestund där deltagarna kommer att kunna ställa frågor. Länk till webbinaret finns på https://www.clavister.com/company/investor-relations/#acqusition

- Slut-

För mer information om Clavister: https://www.clavister.com/

För mer information eller mediaförfrågningar kontakta:

Clavister Media Relations: media@clavister.com 

 

Om Clavister

Clavister är en specialiserad europeisk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat komplexa digitala verksamheter i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, utvecklade tidigt en av de första brandväggarna och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har vi levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, och med ett starkt fokus på den offentliga sektorn, på tjänsteleverantörer och på försvarssektorn. Vi säkrar kundens hela cybersäkerhetsresa - från användare till molnet.

 

Clavister Holding AB är börsnoterat sedan 2014; aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, e-post: info@fnca.se). 

 

Om Omen Technologies

Omen Technologies, som grundades 2019 efter ett forskningsprojekt på Chalmers, har utvecklat en AI-baserad IoT-cybersäkerhetsteknik som ger utrustningstillverkare möjlighet att övervaka inbyggda system genom att använda en unik metod med extremt hög noggrannhet. Tekniken har förmågan att flagga misstänkta avvikelser, fel och hot i realtid och förbättrar säkerheten löpande då den fortsätter att lära sig av trafik och händelser.

 

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 10.32 CET. 

 

Dokument & länkar