• news.cision.com/
  • Clavister/
  • Clavister Holding AB har beslutat om emission av aktier som vederlag vid förvärv av OMEN Technologies AB.

Clavister Holding AB har beslutat om emission av aktier som vederlag vid förvärv av OMEN Technologies AB.

Report this content

Örnsköldsvik, 4 november 2021, Styrelsen för Clavister Holding AB (”Clavister”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman år 2021, beslutat om en riktad kvittningsemission av 1 703 783 aktier till ett pris om 7,08 SEK per aktie, vilket motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs för en period om 20 affärsdagar innan den 28 oktober 2021.

Emissionen har genomförts med anledning av Clavisters förvärv av samtliga aktier i OMEN Technologies AB (”OMEN”), som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 28 oktober 2021. De nyemitterade aktierna utgör det överenskomna vederlaget för de aktier i OMEN som Clavister förvärvat av tidigare aktieägare i OMEN (”Säljarna”). Samtliga av de nyemitterade aktierna har tecknats av Säljarna. Säljarna har ingått lock-up avtal avseende de nyemitterade aktierna.

Den riktade kvittningsemissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Clavister med 1 703 783 och en ökning av aktiekapitalet med 170 378,3 SEK. Det innebär en ökning av antalet aktier från 54 826 571 till 56 530 354 och en ökning av aktiekapitalet från 5 482 657,1 SEK till 5 653 035,4 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av antalet aktier och röster i Clavister.

För mer information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Investor Relations, +46 (0)660-29 92 00 alternativt ir@clavister.com

Om Clavister 

Clavister är en specialiserad europeisk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat komplexa digitala verksamheter i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, utvecklade tidigt en av de första brandväggarna och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har vi levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, och med ett starkt fokus på den offentliga sektorn, på tjänsteleverantörer och på försvarssektorn. Vi säkrar kundens hela cybersäkerhetsresa - från användare till molnet.

Clavister Holding AB är noterat sedan 2014; aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, e-post: info@fnca.se).

Dokument & länkar