Clavister Q1 2019: 38% tillväxt

Report this content

Örnsköldsvik, Sverige, den 9 maj 2019. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin delårsrapport för första kvartalet 2019.

”Årets första kvartal innebar en 38% högre orderingång, jämfört med motsvarande kvartal 2018.
Våra fokusmarknader Norden och DACH fortsatte visa hög tillväxt, och DACH-regionen i synnerhet kunde även påvisa ett mycket stort inflöde av nya återförsäljare under kvartalet.
Förutom ett fortsatt starkt fokus på försäljningstillväxt kommer året för Clavister att domineras av en strid ström av nya och spännande produktlanseringar. Under 2019 planerar vi att släppa fler nya produkter än vad Clavister har gjort sammanlagt under de senaste femton åren!”

John Vestberg, VD och koncernchef

Januari - mars 2019

  • Orderingången för kvartalet ökade med 38% och uppgick till 29,3 (21,2) MSEK.
  • Kvartalets omsättning ökade med 16% och uppgick till 26,5 (22,8) MSEK.
  • Bruttovinsten ökade med 22% till 21,2 (17,4) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 80 (76)%.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -8,6 (-20,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,8 (-27,0) MSEK.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -28,5 (-36,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -1,21 (-1,54) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 14,9 (-27,7) MSEK.
  • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 54,1 (93,8) MSEK.
  • Antal anställda (fulltidsekvivalenter) vid periodens slut var 173 (160).

Årsstämman i Clavister Holding AB (publ.) kommer att hållas i bolagets kontor på Sjögatan 6 i Örnsköldsvik den 14 maj 2019, kl. 13:00. Årsredovisning 2018 publicerades den 23 april 2019.

Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters CFO, Håkan Mattisson ger en summering av kvartalet i en presentation som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Där återfinns även den fullständiga kvartalsrapporten. Länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2019-q1/

Klockan 10.00 CET ges möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen via en live online-session.
Länk:
https://clavisterevents.webex.com/clavisterevents/onstage/g.php?MTID=e9eff197a044869d656a1039acfb4cb31. Anmälan krävs.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
Håkan Mattisson, CFO
0660-29 92 00

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08:00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar