Clavister Q2 2018: 40% ökad orderingång

Örnsköldsvik, Sverige, den 22 augusti 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Andra kvartalet 2018 i sammandrag: 

  • Orderingången för kvartalet ökade med 40%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 29,9 (21,4) MSEK
  • Omsättningen ökade med 25% och uppgick till 26,8 (21,4) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 19,1 (17,0) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 71 (80)%. Marginalförändringen beror på skillnader i intäktsmix mellan åren samt på en effekt av ändrad redovisning till följd av IFRS 15
  • Rörelseresultatet uppgick till -27,4 (-23,6) MSEK, där kostnadsökningen är primärt driven av en accelererad utbyggnad av sälj- och marknadsorganisationen
  • Resultat efter finansnetto uppgick till - 34,4 (-24,6) MSEK. Ökningen av finansiella kostnader drevs huvudsakligen av upptagna lån från Tagehus och den Europeiska investeringsbanken
  • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 65,3 (29,6) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -1,68 (-0,84) SEK

Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters CFO, Håkan Mattisson, kommer att presentera bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen på onsdag den 22 aug kl. 09:00.

Länk till presentationen: https://financialhearings.com/event/10644

Presentationen kommer att spelas in och finnas tillgänglig i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta CFO Håkan Mattisson, +46 (0)660-29 92 00


Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar för fysiska och virtualiserade nätverk. Aktien, Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet CLAV. Antalet registrerade aktieägare uppgick per halvårsskiftet 2018 till 5 667 st. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:00 CET. 

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar