Clavister Q2 2019: 28% tillväxt, 42% högre bruttovinst

Report this content

Örnsköldsvik, Sverige, den 28:e augusti 2019. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

”Vi inledde det andra kvartalet med en riktigt positiv utnämning: i en oberoende marknadsrapport pekar analysföretaget Gartner ut Clavister som världens snabbast växande leverantör av säkerhetsprodukter inom det så kallade UTM (Unified Threat Management)-segmentet. För Clavister är detta ett kvitto på att den tillväxtstrategi vi följer är rätt och att vi får bra avkastning på de satsningar vi väljer att göra.

Vårt fokus på tillväxt och förbättrade marginaler har gett bra resultat under kvartalet där orderingången växte med 28%. Därmed har vi avslutat vårt elfte kvartal i följd av årlig tillväxt, motsvarande en genomsnittlig ökning av orderingången per kvartal om 28%. Kvartalet innebar även en god förbättring av bruttovinsten, vilken ökade med 42% primärt drivet av en fördelaktig produktmix.”

John Vestberg, VD och koncernchef

April - juni 2019

 • Orderingången för kvartalet ökade med 28% och uppgick till 38,2 (29,9) MSEK.
 • Nettoomsättning uppgick till 32,7 (26,6) MSEK.
 • Kvartalets omsättning ökade med 23% och uppgick till 33,1 (26,8) MSEK.
 • Bruttovinsten ökade med 42% till 27,1 (19,1) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 82 (71)%.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -7,2 (-19,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,8 (-27,4) MSEK.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -25,3 (-34,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,07 (-1,68) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 9,2 (-18,6) MSEK.
 • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 65,6 (65,3) MSEK.
 • Antal anställda (fulltidsekvivalenter) vid periodens slut var 168 (177).

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida. https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2019-q2/  

Klockan 10:00 CET den 28 augusti kommer Clavisters VD, John Vestberg ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till John.

Länk till websessionen: https://clavisterevents.webex.com/clavisterevents/onstage/g.php?MTID=e49c66611ad2e3c71b0c9bef9fae36ad3. 

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 Augusti 2019 kl. 08:00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar