Clavister Q3 2021: Återkommande intäkter upp 24%, positivt EBITDA-resultat

Report this content

Örnsköldsvik, Sverige, den 11e november 2021. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Vi fortsätter att växa våra återkommande intäkter, vilka ökade med 24% i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Detta är i linje med vår strategiska ansats att skapa en affärsmodell baserad på återkommande intäkter. En stark bruttomarginal på 87% i kombination med kostnadskontroll bidrog till ett positivt EBITDA-resultat i kvartalet.”

John Vestberg, Koncernchef och VD

Tredje kvartalet

  • Orderingången uppgick till 26,5 (35,1) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 33,1 (39,4) MSEK. Justerat för valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 33,5 (40,2) MSEK, en minskning med 6,7 MSEK
  • Bruttoresultatet uppgick till 29,6 (37,7) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 86,7 (90,6)%.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,6 (9,1) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,5 (1,3) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -16,6 (-10,0) MSEK och resultat per aktie till -0,30 (-0,39) SEK.
  • Kassaflödet från den från löpande verksamheten uppgick till -23,6 (-14,3) MSEK.

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2021-2/

Klockan 09:00 CET den 11:e nnovember kommer Clavisters VD, John Vestberg och CFO, David Nordström ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till John och David. Registrering sker via länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2021-2/

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
John Vestberg, Koncernchef och VD, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.