Clavister tecknar ett finansieringsavtal om 50 MSEK

Report this content

Den nya finansieringen stärker bolagets möjligheter att nå kommersiell framgång och ökad marknadsandel.

27 september, 2017. Örnsköldsvik, Sverige.

Clavister (NASDAQ: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har den 27 september 2017 tecknat ett finansieringsavtal om 50 MSEK med TageHus Holding AB som långivare. Lånefinansieringen har en löptid på tre år. Finansieringsavtalet är baserat på villkor som tidigare avtalats mellan de två parterna, vilket bolaget informerade marknaden om i ett pressmeddelande daterat den 13 september 2017.

En större del av finansieringen från TageHus görs omedelbart tillgänglig som ny likviditet för generella bolagsändamål. En del av det nya lånet kommer också att refinansiera cirka 16 MSEK i befintliga lån upptagna av Clavister-koncernen.

Ytterligare finansiering som TageHus åtagit sig blir tillgänglig givet att vissa villkor är uppfyllda. Ränta på lånet löper över hela treårsperioden utan någon påverkan på koncernens likviditet. Lånet är utfärdat mot säkerhet i vissa koncerntillgångar och kan återbetalas genom utfärdande av nya teckningsoptioner baserade på ett lösenpris om 20 SEK.

"Vi är mycket glada över att ha fördjupat vårt partnerskap med TageHus genom denna finansiering och vi välkomnar det förtroende som visas för Clavisters strategi och tillväxtmöjligheter genom detta engagemang från en betrodd partner. TageHus-finansieringen är ett viktigt steg för att säkra en i sin helhet finansierad affärsplan som ska öka Clavisters marknadsandel och ytterligare förbättra nyttan för våra kunder", säger Clavisters VD och koncernchef John Vestberg.

"Sedan vår första investering i Clavister för ett år sedan har vi sett att bolaget fortsätter att stärka sin närvaro på den globala marknaden genom att leverera innovativa produkter för nätverkssäkerhet till förstklassiga kunder. Denna finansiering visar vårt starka engagemang för Clavisters ledningsgrupp och leveransförmåga", tillägger TageHus VD Karl Lilja.

Clavisters diskussioner med ett av världens större lånefinansieringsinstitut avseende ytterligare långfristig finansiering fortsätter och bolaget räknar med att kunna ge mer information till marknaden i den här frågan i ett senare skede.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e September, 2017 kl. 17.50hrs CET. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,966 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Dokument & länkar