Clavister utökar sitt ägande i PhenixID till 30,1%

Report this content

Clavister har avtalat om att öka sin ägarandel i PhenixID med 1,5 procent-enheter, till 30,1%. Båda parter ser tydliga synergier och spännande möjligheter.  

Clavister (Nasdaq: CLAV), har avtalat om att förvärva ytterligare 1,5%-enheter i PhenixID AB, en ledande leverantör av lösningar för säker inloggning och identitetshantering. Tidigare i mars i år avtalade Clavister om förvärv av en intresseandel om 28,6% i PhenixID, för att förstärka Clavisters erbjudande och att bättre möta marknadens ständigt ökande krav på säkrare inloggning och identitetshantering.

De finansiella resurserna i PhenixID stärks ytterligare och möjliggör utökade satsningar. Förvärvet erläggs genom emittering av 30.000 nyemitterade aktier i Clavister Holding AB på kurs 50Kr till PhenixID. Antalet aktier i Clavister uppgår till 19 185 608 stycken innan emissioner är registrerade. Detta förvärv har samma villkor som föregående förvärv och ryms inom befintligt mandat, tidigare erhållet på Clavisters Årsstämma. 

För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 294 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Om PhenixID

PhenixID är en ledande leverantör av lösningar för säker inloggning och identitetshantering. PhenixID erbjuder lösningar som gör att organisationer kan hantera sina digitala identiteter och dess resurser på ett säkert och kostnadseffektivt sätt samtidigt som informationskvaliteten och processer kring identiteter kan upprätthållas och att applikationer/tjänster kan skyddas via säker inloggning. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Clavister har avtalat om att öka sin ägarandel i PhenixID med 1,6 procent-enheter, till 30,1%. Båda parter ser tydliga synergier och spännande möjligheter.
Twittra det här