Clavister utser Håkan Mattisson som CFO för koncernen

Med utnämningen av Håkan Mattisson får Clavister en mycket senior finanschef med erfarenhet från den internationella IT- och telekommarknaden. 

5 december 2017, Örnsköldsvik , Sverige. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, utsåg idag Håkan Mattisson, en finanschef med multinationell erfarenhet och mångårig erfarenhet från verkställande positioner inom IT- och telekomområdet, till ny CFO och medlem av koncernledningen.

Håkan arbetade senast på Affecto, en nordisk Business Intelligence-koncern noterad på Nasdaq Helsingfors, där han skapade och hanterade en gränsöverskridande finansavdelning, medverkade vid ett flertal förvärv/affärstransaktioner samt implementerade IFRS 15. På DGC, där han var biträdande CFO och rapporterade direkt till VD, hade han en nyckelroll i M&A-strategin och due diligence-arbetet i samband med tre företagsförvärv samt etablerade effektiva strukturer för juridik och rapportering. Sist men inte minst, tar Håkan Mattisson med sig 13 års erfarenhet inom finansområdet från den internationella ICT-sektorn.

"Jag är mycket glad över att ha rekryterat Håkan, som har en gedigen finansbakgrund såväl som erfarenhet från verkställande arbete. Det är också mycket värdefullt för oss att han har kompetens från IT- och telekomsektorn, där den industriella specialkunskapen är viktig för att stötta våra ambitioner avseende marknadsandelar. Jag ser fram emot att ha honom vid min sida för att hjälpa mig och teamet att leda Clavister till nästa nivå av framgång och tillväxt, säger Clavisters VD och koncernchef John Vestberg.

För mer information eller förfrågningar om mediamaterial kontaktas:
Sam Coleman, Vice President of Marketing and Corporate Communications 
Sam.coleman@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 09.45 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar