Inbjudan till presentation av Clavisters rapport för första kvartalet 2017

Clavister (NASDAQ: CLAV) meddelar idag att Clavisters delårsrapport för första kvartalet 2017 kommer att publiceras klockan 08:00 (CET) den 31 maj 2017. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 09:00 samma dag där Johan Öhman, VD och koncernchef samt Cathrine Kristoffersson, CFO, presenterar resultatet för första kvartalet 2017.

Presentationen kommer att hållas på engelska och det finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa.

Webbsändningen nås på adressen: https://tv.streamfabriken.com/clavister-holding-q1-2017

För att delta i telefonkonferensen via telefon, vänligen ring in på något av följande nummer:

  • SE: +46856642695
  • UK: +442030089804
  • FI: +358981710493
  • US: +18558315947

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Öhman, VD och Koncernchef 
+46 727 11 73 73
johan.ohman@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 13.00 CET.  

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar: