John Vestberg, utses till verkställande direktör med omedelbar verkan och Viktor Kovács har utsetts till vice ordförande i styrelsen.

Clavister, ledande inom högpresterande virtuella säkerhetslösningar, tillkännagav idag att styrelsen utsett John Vestberg, medgrundare och CTO för Clavister, till tillförordnad verkställande direktör med omedelbar verkan. Clavister tillkännagav även att Viktor Kovács utses till vice ordförande i styrelsen.

Clavister (Nasdaq:CLAV) meddelar idag att Johan Öhman på egen begäran har beslutat avgå från sin roll som verkställande direktör och koncernchef för Clavister. Öhman har under de senaste månaderna lett företaget genom en nödvändig omvandlingsprocess.

"Clavister är ett mycket spännande företag, och jag är glad över att ha haft möjligheten att vara en del av en utmanande men givande episod av Clavisters resa. Nu, med de framsteg vi upplever, särskilt inom tjänsteleverantörssegmentet, som är en högspecialiserad och teknikkrävande marknad, har jag kommit fram till att företaget behöver en annan typ av ledarskap”, säger Johan Öhman.

John Vestberg, medgrundare och nuvarande CTO på Clavister, kommer att tillträda som tillförordnad verkställande direktör. Vestberg grundade Clavister 1997 och har varit en avgörande del i den process som ledde fram till att bolagets första kommersiella säkerhetsprodukt släpptes samt en viktig drivkraft för att säkra affärer med några av Clavisters viktigaste strategiska konton.

Clavisters styrelsen har också utsett Viktor Kovács till vice ordförande. Kovács har en betydande global erfarenhet av strategisk design samt implementering och utveckling av företag inom ICT-sektorn och har haft nyckelroller i EDS Corp (nu HP), Cisco och andra. Kovács kommer att ha en stark och operativt stödjande roll i utvecklingen av Clavister.

"Clavister står på randen av ett kommersiellt genombrott, med viktiga kundkontrakt som utvecklas under det gångna året. Det är tillfredställande att se vår nya ledning, med en stark marknads- och produktkunskap, i kombination med erfarna lednings- och marknadsföringsförmågor, påbörja arbetet med att ta denna verksamhet till nästa nivå. Jag vill tacka Johan för hans engagemang och sitt hårda arbete under sin tid som VD, och jag önskar honom allt det bästa för framtiden", avslutar Björn Norrbom, styrelseordförande.

--Ends

För mer information om detta pressmeddelande kontaktas:

Björn Norrbom, Styrelsens ordförande
P: +46(0)70 591 88 00
bjorn.norrbom@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 15.30.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5 921 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Clavister, ledande inom högpresterande virtuella säkerhetslösningar, tillkännagav idag att styrelsen utsett John Vestberg, medgrundare och CTO för Clavister, till verkställande direktör med omedelbar verkan. Samt att Viktor Kovács utses till vice ordförande i styrelsen.
Twittra det här