Konvertering av konvertibellån stärker Clavisters balansräkning

Norrlandsfonden begär konvertering av det konvertibla lånet (2017) till aktier, vilket stärker Clavisters balansräkning och egna kapital med 10 MSEK. 

29 september, 2017. Örnsköldsvik, Sverige.

Clavister (NASDAQ: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har per den 29 september 2017 enligt begäran från Norrlandsfonden om konvertering påbörjat registrering av konvertibelt lån (2017) om 10 MSEK till aktier. Konvertibellånet, ursprungligen upprättat 2012, berättigar innehavaren att konvertera till en kurs motsvarande 15 SEK per aktie, vilket efter fullföljd registrering ger Norrlandsfonden 666 667 aktier.

Därmed ökar antalet registrerade aktier med 2,9 procent till 23 562 051 och aktiekapitalet ökar med 66 666,67 SEK till 2 356 205,07 SEK. Registreringen beräknas färdigställas av Bolagsverket under oktober månad. 

Konverteringen av lånet till aktier stärker Clavisters balansräkning och egna kapital med 10 MSEK. 

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 September, 2017 kl. 16:30 CET

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,966 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar