Lansering av produktserien Clavister NetEye

Report this content

Nya produkter och tjänsterfrån Clavister ger bättre skydd mot avancerade hot, Clavister NetEye och Clavister NetEye Cloud förstärker din brandvägg utan att prestandan påverkas.

Örnsköldsvik, 7 maj 2019. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, lanserar idag två nya säkerhetslösningar för enterpriseföretag, Clavister NetEye och Clavister NetEye Cloud.

Clavister NetEye är ett avancerat skydd som säkrar slutanvändarna från hot som ligger inbäddade i krypterade trafikflöden. Den här typen av skanning av hot kommer bli allt viktigare eftersom kryptering kommer omfatta i princip all trafik under de närmsta åren. Clavisters lösning erbjuder integrerad skanning av virus och skadlig kod, med prediktiv blockering baserat på artificiell intelligens. Den kan även utföra kontrollerade öppningar av filer som blivit flaggade som en potentiell risk.

Produkten lanseras i en tid då fler och fler hot ligger dolda inom krypterad trafik och många myndigheter, skolor och företag tittar nu på hur man kan skydda sina användare och digitala tillgångar på ett mer effektivt sätt.

– IT-chefer oroar sig ofta när deras säkerhetsinfrastruktur behöver utökas eftersom inbäddad SSL-inspektion har stor inverkan på prestandan då det är dyrt och även ökar nätverkens komplexitet, säger Thomas Vasen, Commercial Solution Manager på Clavister.

Clavisters lösning erbjuds som molntjänst eller fysisk enhet – avlastar brandväggen och ser på så sätt till att prestandan i nätverket upprätthålls. Prisstrukturen är anpassad för att tillgodose olika typer av kunder och behov.

– NetEye Cloud är enbart prissatt baserat på den högsta nivån av trafik som ska skannas och därför blir priset per användare mindre än 1 euro per månad, fortsätter Thomas Vasen.

Clavister NetEye är enkel att installera som komplement till den existerande brandväggen, och kräver minimal tid för att komma igång. Den har minimal påverkan på brandväggarna och möjliggör att centrera hanteringen av all krypterad trafik till en och samma plats. Molntjänsten NetEye Cloud erbjuder inspektionskapacitet mellan 50–500 Mbit med dedikerad kapacitet för varje kund.

Den avancerade lösningen NetEye NE-8000 kommer att finnas tillgänglig i tre kapacitetsvolymer, som stöder upp till 2 Gbps SSL-dekryptering och inspektionskapacitet. Clavister NetEye finns även i en virtuell version så att kunden kan använda sin existerande Intel-baserade hårdvara eller köra NetEye i sin egen privata molnmiljö.

Clavister erbjuder även en sandlådelösning för extra skydd. Sandbox Cloud erbjuder ytterligare funktionalitet som att fånga upp exe-filer och skicka dem till en isolerad miljö för kontrollerad öppning och vidare hantering med hjälp av Clavisters lösning för säkerhetsanalys, Clavister InCenter Cloud. Den kombinerade lösningen är ett viktigt steg för Clavister och deras erbjudande inom Aurora-säkerhetslösningar.

För mer information, se https://www.clavister.com/products/neteye-cloud/ samt https://www.clavister.com/products/neteye/

För mer information och media kontakt
Sam Coleman
Director of Marketing & Corporate Communications
sam.coleman@clavister.com

Om Clavister
Clavister är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar med mer än 20 års erfarenhet i branschen. Clavister har sitt huvudkontor i Sverige men kunder i fler än 150 länder – allt från myndigheter, företag och tjänsteleverantörer. Clavister erbjuder unika säkerhetslösningar för att skydda digitala tillgångar och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Clavister Holding AB (CLAV) är noterat på NASDAQ First North.

Prenumerera