Ledande befattningshavare investerar i incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Clavister har investerat i det av årstämman tidigare beslutade incitamentsprogrammet. VD och ledningsgrupp i Clavister har tecknat sig maximalt.

15 december 2017, Örnsköldsvik, Sverige. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, beslutade på årsstämman den 27:e april 2017 att inrätta ett optionsprogram om 300 000 optioner med överlåtelse till ledande befattningshavare.

Samtliga 300 000 optioner har blivit tilldelade. VD och samtliga i bolagets ledningsgrupp tecknade sig maximalt i programmet. Lösenpriset uppgår till 30 kr per aktie. Optionerna förvärvas till marknadsmässiga villkor till ett pris per option om 2,06 kr, fastställd utifrån Black & Scholes-modellen, av oberoende tredje part. Incitamentsprogrammet, som endast riktar sig till anställda ledande befattningshavare i Sverige, löper till den 30:e juni 2020. Vid tidpunkten för beslutet motsvarade optionsprogrammet en potentiell utspädning om 1,3%.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,966 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar