Ledande befattningshavare investerar i incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Clavister har investerat i det av årstämman tidigare beslutade incitamentsprogrammet. VD och ledningsgrupp i Clavister har tecknat sig maximalt.

15 december 2017, Örnsköldsvik, Sverige. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, beslutade på årsstämman den 27:e april 2017 att inrätta ett optionsprogram om 300 000 optioner med överlåtelse till ledande befattningshavare.

Samtliga 300 000 optioner har blivit tilldelade. VD och samtliga i bolagets ledningsgrupp tecknade sig maximalt i programmet. Lösenpriset uppgår till 30 kr per aktie. Optionerna förvärvas till marknadsmässiga villkor till ett pris per option om 2,06 kr, fastställd utifrån Black & Scholes-modellen, av oberoende tredje part. Incitamentsprogrammet, som endast riktar sig till anställda ledande befattningshavare i Sverige, löper till den 30:e juni 2020. Vid tidpunkten för beslutet motsvarade optionsprogrammet en potentiell utspädning om 1,3%.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,966 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar