Ökning av antal aktier i Clavister efter utnyttjande av teckningsoptioner

Clavister Holding AB (”Bolaget” eller ”Clavister”) implementerade i augusti 2014 ett teckningsoptionsprogram om högst 173 250 teckningsoptioner, av vilka samtliga tecknades och därefter registrerades hos Bolagsverket den 22 maj 2015 (”TO 2015”). TO 2015 berättigade deltagarna att för en teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget för 30 kronor.

Teckningsperioden för anmälan om teckning av aktier i Clavister med stöd av teckningsoptionerna löpte från dagen för registrering av TO 2015 hos Bolagsverket till och med den 31 december 2016.

Efter anmälningar om teckning av aktier som inkom före den 31 december registrerades per den 15 februari 2017 aktiekapitalhöjningen avseende 148 260 nya aktier efter utnyttjande av lika många teckningsoptioner. Bolaget har genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförts 4 447 800 kronor och efter registreringen återstår 3 990 teckningsoptioner under TO 2015 som därmed förfaller med hänsyn till att teckningsperioden gått ut.

Genom de nytecknade aktierna har antalet aktier i Bolaget därmed ökat med 148 260 aktier varvid antalet aktier och röster i Bolaget därefter uppgår till 22 895 384 , vilket motsvarar en utspädning om 0,7% av antalet aktier samt röster före utnyttjande av teckningsoptionerna. Kvotvärdet uppgår till 0,10 kronor vilket innebär att Clavisters aktiekapital ökar med 14 826,00 kronor från 2 274 712,40 kronor till 2 289 538,40 kronor.

Bland annat har följande personer ökat sitt innehav (inom parentes totalt antal):

Jan Ramkvist               26.250 (47.000)

Anders Gottnersson    63.500 (63.500)

Stephan Schmidt        13.500 (24.000)

Erik Engström             6.000 (13.600)

Leverans av de nya aktierna från emissionsinstitutet skedde den 21 februari 2017.

--Ends

Clavister IR- kontakt:

Peter Dahlander
P:  46(0)736 796 740 
peter.dahlander@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 10.00. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 075 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Om oss

Clavister is a leading security provider for fixed, mobile and virtual network environments. Its award-winning solutions give enterprises, cloud service providers and telecoms operators the highest levels of protection against current and new threats, and unmatched reliability. Clavister’s performance in the security sector was recognised in 2013 with the 2012 Product Quality Leadership Award from Frost & Sullivan. The company was founded in Sweden in 1997, with its solutions available globally through its network of channel partners.Clavister is a member of Intel’s Network Builders program (networkbuilders.intel.com), a cross-industry initiative that enables telcos to build and manage business-critical infrastructures, with lower capital and operating costs. For more information about Clavister, visit www.clavister.com

Prenumerera

Dokument & länkar